Selvyyttä etsimässä

Mistä kristinuskossa on kysymys?

Kolmen luennon sarja seurakuntatalossa
keskiviikkoisin klo 18: 2.11., 9.11. ja 16.11.

Kristinuskon nimissä on esitetty ja yhä esitetään hyvin monenlaisia ajatuksia ja väitteitä, myös sellaisia, joita on mahdotonta sovittaa keskenään yhteen. Tässä luento- ja keskustelusarjassa on tarkoitus pohtia, mikä on kristillisen uskon ydintä. Mikä on sellaista, josta luopuminen merkitsee kristinuskon ulkopuolelle astumista?

Tämä luentosarja on tarkoitettu sellaisille ihmisille, jotka haluavat kerrata kristillisen uskon perusasiat, ehkä siksi, että ne ovat unohtuneet tai siksi, että monenlaiset mielipiteet hämmentävät.

Itse lähden siitä, että Jeesus Nasaretilainen, josta Uusi Testamentti kertoo, on enemmän kuin ihminen, uskon että hän on ”Jumalan Poika”. Lähtökohtiini kuuluu myös se, että Raamattu on Jumalan ilmoitusta meille.

Olen tietoinen siitä, että vaikka Raamattua yrittäisi lukea ”sellaisenaan”, niin lukija joutuu välttämättä ”tulkitsemaan” lukemaansa omista lähtökohdistaan käsin. Haluan kutsua sinuakin pohtimaan tätäkin asiaa ja katselemaan jotain siitä, miten Raamattua on tulkittu kirkon historiassa.

Luennot esitellään tarkemmin alla.

Jokaisella kerralla on mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun.

 

Juha Heikkilä

2.11. Alku

Kristillisen uskon synty liittyy Jeesus Nasaretilaiseen n. 2000 vuotta sitten. Vain harva kiistää tämän. Sarjan aluksi tutkitaan ensimmäisten kristittyjen käsitystä Jeesuksesta ja omasta suhteestaan, eli uskostaan, häneen Raamatun tekstien, erityisesti 1. Johanneksen kirjeen, valossa. Samalla pohditaan myös Uuden Testamentin syntyä ja Raamatun merkitystä meille myöhempien aikojen kristityille. Tutustumme myös Raamatun kirjakokoelman syntyyn

9.11. Tietä etsimässä – ensimmäiset vuosisadat

Kristillisen kirkon tie johti pienestä alusta monenlaisten vaiheiden, myös vainojen, kautta valtauskonnoksi Välimeren ympäristössä. Mikä sai ihmiset liittymään kristillisiin seurakuntiin?
Miten usko ymmärtäminen, kristillinen oppi kehittyi. Mistä oltiin yhtä mieltä ja mistä kiisteltiin? Mikä noilta alkuajoilta on säilynyt meille asti? Miksi erilaiset uskontunnustukset ovat sellaisia kuin ovat?

16.11. Reformaatio – mikä on meidän tiemme?

Tutustutaan niihin syihin, jotka johtivat erilaisten uudistusliikkeiden syntyyn silloisessa roomalaiskatolisessa kirkossa ja niihin asioihin, joita uudistusta vaativat painottivat. Esillä on erityisesti Luther ja luterilaisuuden synty. Vuonna 2017 tulee kuluneeksi 500 vuotta siitä, kun Luther julkaisi teesinsä oman kirkkonsa harjoittamaa anekauppaa vastaan.

Samalla on tarkoitus miettiä omaa aikaamme. Missä oma kirkkomme on nyt? Mihin me sitoudumme, mikä on meidän tiemme?

 

Augustinus ja Luther
Kirkkoisä Augustinus (354 - 430) ja Martti Luther (1483 - 1546).