Apua ja tukea

Kun mieltäsi painaa yksinäisyys, suru, masennus, parisuhdehuolet tai mikä tahansa muu murhe, voit kääntyä seurakunnan työntekijöiden puoleen. Papit, diakonissa ja muut työntekijät ovat seurakuntalaisia varten. Myös Palveleva chat, puhelin ja netti ovat käytettävissäsi. Mikään asia ei ole liian pieni, kun se on sinulle tärkeä. Voit olla yhteydessä henkilökohtaisesti, puhelimitse tai netin välityksellä.

Kirkon valtakunnallinen keskusteluapu on saatavilla palvelevan puhelimen, chatin, netin ja kirjeen kautta

Diakoniapäivystys Lapinlahdella

Diakoniapäivystys toimii seurakuntatalolla torstaisin klo 9─12.

 

Tulosta ikäihmisten palveluesite tästä painamalla!

Keskusteluapua ja kotikäynnit

Diakoniatyöntekijät tekevät kotikäyntejä. Voit pyytää diakoniatyöntekijää käymään kotonasi, jos sinun on hankala liikkua tai muuten koti on mukavampi paikka kohtaamiselle. Voit soittaa diakoniatyöntekijälle ja varata ajan.

Kirkon Perheasiain neuvottelukeskus: Kuopion toimipiste

Asiakkaaksi hakeutuminen:  soita vastaanottosihteerille puh. 040 4848 480,
puhelinajat ovat ma–pe klo 9–11.

Perheneuvonnasta saa keskusteluapua erilaisiin parisuhteen kysymyksiin. Keskusteluissa selvitellään puolisoiden yhteisiä kysymyksiä perheneuvojan kanssa ja etsitään uusia tapoja ratkaista parisuhteen pulmia. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Taloudellinen apu ja ruoka-apu

Taloudellinen avustaminen on yksi osa diakoniatyötä. Se on kokonaisvaltaista kohtaamista ja taloudellista ohjaamista. Asiakkaan tukemisessa pyritään siihen, että hän pystyy ottamaan vastuun omasta elämästään

Avustamisessa pyritään kertaluonteisuuteen. Avustus on tarkoitettu tilapäiseen hätään ja se harkitaan tapauskohtaisesti. Asiakkaan suostumuksella työntekijä ottaa tarvittaessa yhteyttä avustuksen myöntämisen kannalta tarpeellisiin tahoihin. Diakoniatyöntekijät ovat vaitiolovelvollisia. Salassapitovelvollisuus koskee myös aineellisessa avustamisessa saatuja tietoja asiakkaasta. Salassapitovelvollisuus sitoo myös diakoniatyön johtokunnan jäseniä ja diakoniarahastojen päätöksentekijöitä. Pääsääntöisesti avustetaan oman kunnan alueella asuvia. Seurakuntaan kuuluminen ei ole edellytys taloudellisen avun saantiin. Asiakkaan päihtymys ja aggressiivisuus on este avustuksen myöntämiselle.

Ruoka-apua on mahdollista saada ruokalahjakorttina diakoniatyön kautta kauppaan. Lahjakortissa on lueteltu tuotteet ja määrät mitä lahjakortilla voi ostaa. Ruokakortin voi saada enintään kaksi kertaa kalenterivuoden aikana.

Yhteystiedot:

Diakonissa Vuokko Väätäinen 040 7551 210, vuokko.vaatainen@evl.fi