Lähetysrengas

Lähetysrengas on lähettäjärengas.

Lähettäjien tehtävä lähetystyössä on
- rukoilla työn puolesta,
- tehdä työ taloudellisesti mahdolliseksi lahjoittamalla tai muuten hankkimalla rahaa työn kulujen kattamiseen,
- pitää yhteyttä lähetteihin ja sillä tavalla tukea heitä henkisesti.
Renkaan jäsen voi itse päättää oman tapansa olla mukana. Joku painottaa rukousta, joku toinen taloudellista tukea. Kaikkea ei tarvitse tehdä. Renkaaseen voi kuulua, vaikka ei esim. lahjoittaisi ollenkaan rahaa.

Renkaan jäsenet saavat 3-4 kertaa vuodessa kirjeen, johon on koottu läheteiltä tulleita terveisiä ja muutakin tietoa, joka liittyy nimikkokohteisiin. Lähetit kertovat kirjeissään muun muassa sellaisista ajankohtaisista asioista, joiden puolesta he toivovat rukousta.

Rahoituksen suhteen suositeltavin tapa on antaa jokin summa säännöllisesti, mieluiten kerran kuukaudessa. Helpoiten tämä tapahtuu tekemällä maksupalvelusopimus pankin kanssa. Summan jokainen voi valita omien mahdollisuuksiensa mukaan. Myös harvemmin tapahtuva lahjoittaminen sopii mainiosta.

Yhteydenpidossa on otettava huomioon se, että lähetit eivät voi olla henkilökohtaisessa kirjeenvaihdossa kaikkien lähettäjien kanssa. Muutama kortti, kirje tai sähköpostiviesti vuodessa kultakin riittää rohkaisemaan lähettejä muistuttamalla, että heillä on tukijoukkoja kotimaassa.

Lisää renkaaseen liittyvistä asioista voi kysellä Juha Heikkilältä, p. 040 8230 333.

Alla olevasta linkistä voi myös ladata lähetysrenkaan esitteen, jossa on mukana ilmoittaumislomake.

Tervetuloa lähetysrenkaan jäseneksi!

Lähetysrengas-esite