Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminta on toimintaa toisten ihmisten hyväksi. Vapaaehtoiset ovat seurakunnan henkilöstön yhteistyökumppaneita, jotka saavat työntekijöiltä tukea, rohkaisua ja ohjausta tehtäviinsä.

Vapaaehtoisena toimivat ja palkatut työntekijät muodostavat yhteisön, jossa jaetaan kokemuksia, vastuita ja osaamista.

Jokainen voi valita itselleen sellaisen tehtävän, joka hänelle parhaiten sopii ja sellaisen aikamäärän, jonka voi käyttää. Tehtäviä voi tehdä yksin tai kaksin tai pienessä ryhmässä tehtävien luonteen ja omien mieltymysten mukaan.

Vapaaehtoiselle ei makseta palkkaa. "Palkka" tulee hyvästä mielestä ja rikastuttavista kokemuksista.

 

Vapaaehtoistoiminnan periaatteita

Vapaaehtoistyöntekijällä on oikeus:

- Tarpeelliseen koulutukseen ja ohjaukseen ennen tehtävän aloittamista.
- Jatkuvaan tukeen tehtävän hoidossa seurakunnan työntekijöiden taholta. Tätä varten jokaiselle nimetään oma tukihenkilö ja varatukihenkilö. Tukeen kuuluu myös seurakunnan järjestämä virkistystoiminta ja vakuutus.
- Tietää tarkasti, mitä häneltä odotetaan ja mitä hänellä on/ei ole oikeus tehdä tehtäväänsä suorittaessaan.
- Saada korvausta tehtävän hoidosta johtuvista kuluista ennalta sovitulla tavalla (matkat, puhelimen käyttö, tms.).
- Sanoutua irti tehtävästä mitään erityistä syytä ilmoittamatta kohtuullisella irtisanoutumisajalla.

Vapaaehtoistyöntekijällä on velvollisuus:

- Tehdä ne tehtävät, jotka on luvannut tehdä ja ilmoittaa mahdollisimman hyvissä ajoin, jos tehtävän hoito ei jostain syystä onnistu.
- Säilyttää salassa kaikki luottamuksellinen tieto, mikä tehtävän hoidon aikana hänelle tulee, esim. keskusteluissa ihmisten kanssa.
- Hälyttää apua tilanteissa, jotka uhkaavat jonkun terveyttä, ja aina ilmoittaa tukihenkilölle vaaratilanteista, vaikka ulkopuolista apua ei olisi tarvittukaan.
- Pitää tukihenkilö ajan tasalla erityisesti työssä ilmenevistä ongelmista.
- Seurata omaa jaksamistaan ja ottaa mahdolliset ongelmat hyvissä ajoin esille tukihenkilön kanssa.

Aurinko paistaa huurtuneen lasin läpi.