Uutiset

Uutislistaukseen

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

4.8.2022 11.07

Lapinlahden seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 7 jäsentä seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon ja 12 jäsentä seurakunnan seurakuntaneuvostoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan mainittuihin luottamustoimiin on ehdokas,

  1. joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
  2. joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
  3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
  4. joka ei ole vajaavaltainen
  5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
  6. joka ei ole Ylä-Savon seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Ylä-Savon seurakuntayhtymän palvelutoimisto ja aluekeskusrekisteriin, joka on avoinna ma-pe klo 9-15, sekä 15.9.2022 kello 9‒16.00, os.  Ilvolankatu 14b, 74100 Iisalmi. Perustamisasiakirjan voi toimittaa myös 14.-15.9. klo 9-16 Lapinlahden seurakuntatoimistoon, os. Mykkäläntie 6, 73100 Lapinlahti.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Ylä-Savon seurakuntayhtymän palvelutoimistossa ja aluekeskusrekisterissä ja verkkosivuilta  info.seurakuntavaalit.fi.

Lapinlahti, 25.5.2022
Lapinlahden seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Lauri Jäntti