Uutiset

Uutislistaukseen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 16.5.2023

Kuusi kirkkosilhuettia ja puheenjohtajan nuija pinkillä pohjalla.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä hakee 1,5 prosentin säästöjä vuodelle 2024

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvioraamin vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet vuosille 2024–2026.

Talousarvioraamissa 2024 käyttötalouden nettokustannuksiin on tehty vuoden 2023 talousarvioon verrattuna laskennallinen vähennys 1,5 % (81 679 €). Suunnitelmavuoden 2025 osalta vähennystavoite on edelleen 1,0 prosenttia ja vuoden 2026 luvut ovat saman suuruiset kuin 2025.

Seurakunnille raami on jaettu nyt siten, että ensin jokaiselle on jaettu perussumma 50 000 euroa ja loppuosa on jaettu euroa/jäsen -perusteella. Jäsenkohtaiset euromäärät; Iisalmen seurakunta 113,88 € (109,39) Lapinlahden seurakunta 118,60 € (114,57), Nilakan seurakunta 118,88 € (120,05), Sonkajärven seurakunta 125,6 € (121,70), Varpaisjärven seurakunta 136,02 € (141,91). Suluissa vuoden 2023 euromäärä/jäsen.

Vuoden 2023 tilikauden tuloksen on arvioitu olevan vuoden 2023 talousarviossa 323 000 euroa alijäämäinen. Vuoden 2024 talousarvioraamin mukaisen tuloksen arvioidaan olevan 142 000 euroa alijäämäinen. Vuoden 2025 tulos olisi alijäämäinen noin 64 000 euroa ja vuoden 2026 alijäämäinen noin 85 000 euroa. Vuosikate ei riittäisi arvion mukaan kattamaan poistoja suunnitelmakaudella 2024–2026 yhtenäkään vuotena.

Kirkollisverojen kertymä on pysynyt melko vakaana vähenevästä jäsenmäärästä huolimatta. Tulevina vuosina 2024 - 2025 verokertymän arvioidaan kasvavan hieman: 2024 +0,3 % ja 2025 +0,2 %.

Seurakuntien yhteisövero-osuuden jo vuodesta 2016 korvannut valtionrahoitus maksetaan kuntien asukasluvun perusteella ja sitä saataneen tulevina vuosina noin 815 000 euroa indeksikorotuksen kattaessa kuntien väkiluvun vähenemän.

Seurakuntayhtymän toiminta-aikana tulokset ovat olleet pääsääntöisesti alijäämäisiä. Nettomenoista onkin tehty säästöjä vuosien mittaan merkittävästi. Keiteleen luvut vuodesta 2017 huomioiden vähennys on lähes miljoona euroa (12%).

Talousarvioraamissa vuodelle 2024 seurakunnallisen toiminnan raami on vuonna 2023 yhteensä 3 519 017 euroa. Seurakuntien tehtäväalueisiin kuuluvat; jumalanpalveluselämä, sielunhoito, lapsityö, nuorisotyö, diakoniatyö, lähetystyö, musiikkityö ja ystävyysseurakuntatoiminta. Seurakuntayhtymän raamin kokonaissumma 6 762 150 euroa. Seurakuntayhtymän tehtävä on huolehtia hallinto-, henkilöstö-, kiinteistö-, hautaus-, talous-, ja viestintäpalveluista sekä muista tukipalveluista.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myös joukosta muita asioita

  • Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi Pielavedelle Nilakan seurakuntaan toistaiseksi voimassa olevaan laitoshuoltajan tehtävään Henna Nousiaisen. Valinnan perusteena on koulutukseen, työkokemukseen ja haastatteluun perustuva kokonaisarvio.
  • Yhteinen kirkkoneuvosto päätti antaa yhteiselle kirkkovaltuustolle Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022 ja esittää, että se päättää vastuuvapaudesta tilintarkastuskertomuksen saatuaan.
  • Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Ylä-Savon seurakuntayhtymän sijoitus- ja tiliraportin 31.3.2023.

Yhteisen kirkkoneuvoston 16.5.2023 kokouksen pöytäkirjaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (dmus.evl.fi).

Lisätietoja: hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 733 5211, katariina.bergbacka@evl.fi ja talouspäällikkö Marko Ropponen, 044 733 5230, marko.

17.5.2023 07.28