Uutiset

Uutislistaukseen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätökset 14.5.2024 

Kuusi kirkkosilhuettia ja puheenjohtajan nuija pinkillä pohjalla.

Varpaisjärven seurakuntapastorin viran täyttäminen

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että mikäli Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakuntaliitos toteutuu 1.1.2025 alkaen, yhteinen kirkkovaltuusto toteaa, että Varpaisjärven seurakuntapastorin virka voidaan siirtää yhdistettyyn seurakuntaan.

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on 11.1.2024 tehnyt aloitteen Varpaisjärven ja Lapinlahden seurakuntajaon muuttamiseksi. Aloitteessa esitetään kirkkohallitukselle, että Varpaisjärven seurakunta yhdistetään Lapinlahden seurakuntaan 1.1.2025 alkaen.

Tuomiokapitulin mukaan seurakuntien yhdistäminen turvaa Varpaisjärven seurakunnan alueella seurakunnallisen toiminnan jatkumisen. Tämä edellyttää tuomiokapitulin mukaan, että Lapinlahden seurakunta nimeää Varpaisjärven alueelle oman papin ja diakonin. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli tulee lakkauttamaan Varpaisjärven seurakunnan kirkkoherran viran.

Kapitulin ehtojen täyttämiseksi sen tilalle tulee yhdistettyyn seurakuntaan perustaa seurakuntapastorin virka, jonka keskeisenä vastuualueena ovat Varpaisjärven alueen papin tehtävät. On käynyt ilmi, että Varpaisjärven seurakunnassa on seurakuntapastorin virka, joka on ollut täyttämättä vuodesta 1995, mutta jota ei ole lakkautettu. Uutta virkaa ei siis ole välttämätöntä perustaa, mutta yhteisen kirkkovaltuuston tulisi päättää siitä, että Varpaisjärven seurakuntapastorin virka voidaan siirtää yhdistettyyn seurakuntaan Varpaisjärven lakkautettavan kirkkoherran viran tilalle sekä täyttää 1.1.2025 alkaen, mikäli seurakuntaliitos silloin toteutuu.

Kahden tontin myyminen Rantalan pappilan alueelta Iisalmesta

Esitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tontti nro 14 (kt.140-7-8-14) myydään hinnaltaan suurimman tarjouksen tekijälle Martti Salliselle hintaan 51.700 euroa ja tontti nro 15 (kt.140-7-8-15) myydään hinnaltaan suurimman tarjouksen tekijälle Kari Rönkölle hintaan 63.000 euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että 1. että tonttien nro 4 (kt. 140-7-21-4) ja 5 (kt. 140-7-21-5) myyntiä jatketaan ja myyntihinnaksi asetetaan 20.000 euroa/kpl, koska näistä ei saatu tarjouksia.

Tontit oli päätetty asettaa myyntiin yhteisen kirkkoneuvoston 20.2.2024 pidetyssä kokouksessa. Tonttien myynti-ilmoitukset julkaistiin 22.3.2024 ja tarjousten jättöaika päättyi 3.5.2024 klo 12:00. Tontit olivat myynnissä Op-Koti Itä-Suomen välityspalvelun lisäksi Etuovi.com sekä oikotie.fi palveluissa. Lisäksi myynti-ilmoitukset on julkaistu Ylä-Savon seurakuntien verkkosivuilla osoitteessa www.ylasavonseurakunnat.fi/kiinteistot ja niistä on tehty myös sosiaalisen median julkaisut Iisalmen seurakunnan ja seurakuntayhtymän Facebook sivuille. Tonttien myynnistä on julkaistu tiedote, joka on toimitettu medioille. Määräaikaan mennessä saatiin kaikkiaan viisi tarjousta.

Tontin myyminen Pielaveden kunnalle  

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy ostotarjouksen ja päättää myydä määräalakartan mukaisen n. 5.000m2:n suuruisen maa-alueen kiinteistöstä Pappila 595-422-16-112 Pielaveden kunnalle hintaan 10.300 euroa Pielaveden kunnan koulun tontin läheisyydestä. Ostaja vastaa kiinteistönmuodostamis-, lainhuuto- sekä kaupantekokuluista.

Sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle 1.1.2026-31.12.2028

Päätettiin valita sähköntoimittajaksi Helen Oy:n sopimuskaudeksi 1.1.2026- 31.12.2028 ja valtuuttaa kiinteistöpäällikkö päättämään mahdollisesta option käytöstä sopimuskaudelle 1.1.2029-31.12.2029.

Määräaikaisen arkistonhoitajan palkkaaminen arkistojen järjestelyyn

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntää 21.500 euron suuruisen määrärahan arkistonhoitajan palkkaukseen kustannuspaikalle 1001080000/kirkkoherranvirasto, tilille 401000/työajan palkat.

Talousarvioraami vuodelle 2025 ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet vuosille 2025-2027

Vahvistettiin talousarvioraami ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet vuosille 2025-2027.

Polkupyöräedun käyttöönottaminen Ylä-Savon seurakuntayhtymässä

Päätettiin ottaa polkupyöräetu käyttöön Ylä-Savon seurakuntayhtymässä henkilöstölle siten, että etu otetaan käyttöön 1.6.2024 lukien yrityksen GoByBike kautta ja työnantaja vähentää edun työntekijän bruttopalkasta eli kyseessä on pyöräedun käsittely osana palkkaa.

 

Lisätietoa: Ylä-Savon seurakuntayhtymän hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi 

16.5.2024 08.31