Uutiset

Uutislistaukseen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäätöksiä

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui tiistaina 21.3. käsittelemään mm. vuoden 2016 tilinpäätöstä sekä virkojen täyttöön ja lakkauttamiseen liittyviä asioita. Kokouksessa päätettiin myös yhden uuden viran perustamisesta.

 

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä. Seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2016 on 122.223,64 euroa alijäämäinen. Käyttötalouden ulkoinen toimintakate eli toimintatuottojen ja - kulujen nettosumma oli 6.499.204 euroa, missä on säästöä talousarvioon verrattuna 2,0 % tai 133.959 euroa. Vuoteen 2015 verrattuna toimintakate supistui 3,1 %. Verotilitykset ja valtionrahoitus 2016 olivat 2,7 % suuremmat kuin edellisvuonna. Tuloslaskelman vuosikate oli 483.683 euroa, mikä riitti kattamaan suunnitelman mukaiset poistot 471.982 euroa. Investointien bruttomeno oli 234.252 euroa. Rahoituslaskelman mukainen vuosikatteen ja satunnaisten erien mukainen tulorahoitus oli 502.803 euroa, joten se riitti hyvin investointeihin.

Viran täyttölupamenettely käyttöön

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti ottaa käyttöön välittömästi viran täyttölupamenettelyn, jonka mukaan yhteiseltä kirkkoneuvostolta tulee pyytää viralle täyttölupa ennen viran tai toimen aukijulistamista. Lupa tarvitaan sekä yhtymän että seurakuntien viroille ja toimille. Kun seurakunta hakee täyttölupaa, sen tulee esittää pitkän tähtäyksen selvitys henkilöstöstä huomioon ottaen myös naapuriseurakuntien tarpeet.

Seurakuntayhtymän virkamuutoksia

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa 1. syyskuuta alkaen Palvelutoimisto ja keskusrekisterin toimistonhoitajan viran tehtävää hoitavan henkilön eläkkeelle siirtymisen myötä. Tilalle esitetään perustavaksi palvelusihteerin virka, jolle myös myönnettiin täyttölupa. Viran hakuaika on 10.–28. huhtikuuta. Syyskuun alusta esitetään lakkautettavaksi myös mm. leirikeskusten toiminnasta vastanneen toimistopäällikön virka. Tehtävää hoitanut henkilö siirtyy palvelupäällikön virkaan nykyisen jäädessä eläkkeelle.

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että vuoden 2018 rippikoulumaksu pysyy ennallaan 17 euroa/päivä/henkilö ja että päivärippikoulu on maksuton.

Pöytäkirja löytyy verkosta täältä.

Lisätietoja,
Ylä-Savon seurakuntayhtymä, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi 

22.3.2017 11.52