Uutiset

Hallintoa kevennetään ja virkoja yhdistetään

8.5.2018 10.40

Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto kokoontui viime viikolla 2.5.2018 ja päätti mm. Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakuntien yhteisistä viroista, tulevien seurakuntavaalien vaalilautakunnasta sekä hallinnon keventämisestä.


Seurakuntavaalien vaalilautakuntaan valittiin puheenjohtajaksi Eine Parviainen ja muiksi jäseniksi Juha Heikkilä, Esa Heikkinen, Elli Karppinen ja Kaija Marin. Lisäksi kirkkoherra Lauri Jäntti on viran puolesta vaalilautakunnan jäsen. Varajäseniksi valittiin Riku Ollikainen, Sisko Väisänen, Kauko Kokkonen, Auli Nurmela, Pertti Heikkinen ja Marjatta Heikkilä. Vaalipäivän 18.11. äänestyspaikaksi päätettiin seurakuntatalo.

Sisäilmakorjaukset jatkuvat

Lapinlahden kirkossa meneillään olevien sisäilmakorjausten yhteydessä esitettiin toteutettavaksi myös pääportaikon jäänsulatusjärjestelmä, lasten leikkipaikan siirtäminen kirkon takaa lähemmäs wc-tiloja sekä etummaisen penkkirivin poistaminen lisätilan saamiseksi kirkon etuosaan. Lisäksi esitettiin, että alttarin eteen tehdään liturgisten suositusten mukainen seinästä erillään oleva alttaripöytä. Se tuo ehtoollispöydän ja liturgian paremmin esille ja lähemmäs seurakuntaa. Kiinteistöjen korjauksista ja muutoksista vastaa Ylä-Savon seurakuntayhtymän kiinteistötoimi.

Yhteisiä virkoja ja hallinnon kevennystä

Seurakuntaneuvosto hyväksyi yhteistyösopimuksen, jolla Varpaisjärven seurakunnalta ostetaan 50% lastenohjaajan työpanoksesta 1.8.2018 alkaen. Seurakuntaneuvosto päätti myös ottaa 50% osa-aikaisen lastenohjaajan ajalle 6.8.2018-31.5.2019. Järjestelyt liittyvät vastaavan lastenohjaajan eläköitymiseen.

Koska työntekijäresurssit vähenevät lähes kaikilta tehtäväalueilta, päätettiin työnjakoa ja organisaatiota keventää jättämällä toiminta- ja taloussuunnitelmasta pois perhetyön, pyhäkoulutyön ja partiotyön erilliset tehtäväalueet. Niiden toiminnot sijoitetaan lapsityön, diakoniatyön ja nuorisotyön tehtäväalueille.

Seurakuntaneuvosto keskusteli myös johtokuntien muuttamisesta vastuuryhmiksi hallinnon keventämiseksi. Asiasta pyydetään johtokuntien lausunnot. Seurakunnassa on tällä hetkellä lapsityön, nuorisotyön, diakoniatyön ja lähetystyön johtokunnat sekä jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmä.

Pöytäkirja löytyy täältä.

Lisätietoja, kirkkoherra Lauri Jäntti, 040 502 1439, lauri.jantti@evl.fi

« Uutislistaukseen