Uutiset

Uutislistaukseen

Lapinlahti srk uutinen kuva verkko_8_THUMB.png

Henkilövalintoja Lapinlahdella

9.1.2019 08.55

Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto kokoontui 8.1.2019. Alla tiivistelmä päätetyistä asioista.

Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosille 2019-2020 valittiin Minna Kettunen. 

Seurakuntaneuvosto päätti, että varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana seurakuntaneuvoston kokouksissa seurakuntaneuvoston toimikauden 2019-2022 tai siihen saakka, jos varapuheenjohtaja tai kirkkoh​erra vaihtuu. Varapuheenjohtajan ollessa estynyt puhetta johtaa kirkkoherra.

Diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Lehtola ja jäseniksi Olavi Nissinen, Anna Rannio, Maritta Bergqvist, Jorma Sonninen, Anne Kolehmainen ja Sirpa Rissanen. 

Seurakuntaneuvosto päätti 3.12.2018 lakkauttaa lapsityön, nuorisotyön ja lähetystön johtokunnat ja perustaa varhaiskasvatustyön, nuorisotyön, lähetystyön sekä yleisen seurakuntatyön ja musiikkityön tehtäväalueille vuoden 2019 alusta vastuuryhmät, joihin kuuluvat työalan työntekijät ja heidän kutsumansa jäsenet sekä seurakuntaneuvoston nimeämät edustajat. Vastuuryhmät toimivat työntekijöiden apuna toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Niiden jäseniksi voidaan kutsua työalasta kiinnostuneita ihmisiä. Jäsenet voi kutsua seurakuntaneuvosto, työntekijät tai työryhmä itse. Kokoonpano voi vaihdella tilanteen ja tehtävien mukaan. Kokouksien ei tarvitse olla muodoltaan säädeltyjä eikä muodollisia pöytäkirjoja tarvitse tehdä. Vastuuryhmät kuuluvat seurakunnan toiminnalliseen organisaatioon eikä niille voi delegoida hallinnollista päätösvaltaa. Seurakuntaneuvoston edustajien määrää vastuuryhmissä ei ole etukäteen määritelty.

Puheenjohtajan esitys: Seurakuntaneuvosto nimeää 1-3 edustajaansa 1) varhaiskasvatustyön, 2) nuorisotyön, 3) lähetystyön sekä 4) yleisen seurakuntatyön ja musiikkityön vastuuryhmiin. Päätös: 
1) varhaiskasvatustyön vastuuryhmään nimettiin Katri Viitaniemi, Aila Koski-Vähälä ja Sirpa Rissanen.

2) nuorisotyön vastuuryhmään nimettiin Minna Kettunen, Leena Tikkanen ja Tuomo Lahtinen.
3) lähetystyön vastuuryhmään nimettiin Raimo Haverinen, Olavi Nissinen ja Pia Kyyrö-Harju. 
4) yleisen seurakuntatyön ja musiikkityön vastuuryhmään nimettiin Anne Niiranen, Minna Kettunen ja Anna-Liisa Koistinen.


Lisätietoja, Lapinlahden seurakunta, kirkkoherra, Lauri Jäntti, 040 502 1439​