Uutiset

Uutislistaukseen

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) myönsi PÄHEE -hankkeelle rahoitusta noin 138 000 euroa

Ylä-Savon seurakuntayhtymässä käynnistyy PÄHEE –hanke, jossa kehitetään 15–19-vuotiaille nuorille uuden sukupolven virtuaalinen päihde- ja asennekasvatusväline. 
Uutinen_ylä savon seurakuntayhtymä_paatökset_8_THUMB.png

Tavoitteena on edistää ja vahvistaa uuden välineen avulla nuoren omaa päätöksentekokykyä ja kokemusta omasta mielekkäästä osallisuudesta. Uuden sukupolven asennekasvatus -väline luodaan hyödyntämällä pelillisyyttä, virtuaalitekniikkaa sekä perinteisiä kasvatuksellisia keinoja. Kyseessä on kokonaan uudenlainen tapa hyödyntää teknologian, fyysisen kohtaamisen ja osallisuuden keinoja sekä menetelmiä. PÄHEE -hanke tukee ja vahvistaa seurakunnissa tehtävää kasvatus- ja diakoniatyötä. Hankkeen kokonaisbudjetti on 172 000 euroa ja se työllistää yhden henkilön kokoaikaisesti kahdeksi vuodeksi.  

”Hankkeen käynnistymiseksi ulkopuolisen rahoituksen saaminen oli välttämätöntä. Tavoitteena on, että PÄHEE -hankkeessa syntyvää virtuaalista välinettä voidaan hyödyntää valtakunnallisesti eri toimijoiden tekemän kasvatustyön tukena.” kertoo Iisalmen seurakunnan johtava nuorisotyöntekijä Jouni Vuorijärvi, joka toimii hankkeen vastuuhenkilönä. 

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto nimeää hankkeelle eri alan asiantuntijoista koostuvan ohjausryhmän seuraavassa kokouksessaan 10.9.  

Lisätietoja: 
Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvoston kokouksen 10.9.2019 esityslista

PÄHEE -hanke: Iisalmen seurakunta, johtava nuorisotyönohjaaja Jouni Vuorijärvi, 044 733 5215, jouni.vuorijarvi@evl.fi. 

Ylä-Savon seurakuntayhtymä: hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi

3.9.2019 15.45