Uutiset

Uutislistaukseen

Uutinen_ylä savon seurakuntayhtymä_paatökset_10_THUMB.png

Ylä-Savon seurakuntayhtymän budjetti alijäämäinen

23.10.2019 13.28

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui tiistaina 22.10.2019 käsittelemään mm. vuoden 2020 talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2020–2021. Talousarvion 2020 tuloslaskelma osoittaa käyttötalouden säästöistä huolimatta 113.802 euron alijäämää.

Käyttötalousosan nettomenojen muodostama ulkoinen toimintakate oli talousraamissa 6.136.316 euroa. Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousraamiin sisältyi 2 % säästövaatimus vuodelle 2020 ja laadintavaiheen arviossa vuoden 2020 tilinpäätös oli 7 000 euroa alijäämäinen.

Talousarvioehdotuksessa käyttötalousosan nettomenot ovat vuodelle 2020 kokonaisuudessaan 6.244.419 euroa. Talousraami ylittyy 1,8 % (108.130 eurolla) ja tuloslaskelma osoittaa säästöistä huolimatta 113.802 euron alijäämää. Vuotta 2021 koskevien laskemien mukaan 1,7 % prosentin käyttötaloussäästöillä alijäämä pienentyisi 13.999 euroon.

Suurin yksittäinen tekijä alijäämälle vuoden 2020 osalta on puun myyntituottojen arvioitu väheneminen 75.000 eurolla. Seurakuntayhtymän pääluokista yleishallinto ja kiinteistötoimi ylittivät talousraamin yhteensä 96.132 eurolla. Seurakunnat pysyivät Iisalmea ja Pielavettä lukuun ottamatta raamissaan, ylitystä syntyi raamiin nähden yhteensä 11.961 euroa. Investointiosan nettomeno vuonna 2020 on 452.700 euroa.

 

Kirkollisverotilitykset

Ylä-Savon seurakuntayhtymän kirkollisverotilitysten kehitys 1-9/2019 on peräti -11,6 % mutta luku ei ole vertailukelpoinen useasta syystä. Verotuksen valmistumisen aikataulu muuttui kuluvana vuonna ja ennakonpidätysten kertymää on pienentänyt verokorttiuudistus sekä uuden kansallisen tulorekisterin ilmoitusongelmat.

Verohallinnon julkaisemien loppuvuotta koskevien ennakkotietojen mukaan näyttää, että seurakuntayhtymän talousarviossa 2019 ennakoitu verokertymä alittuisi noin 1 % mutta olisi noin 0,3 % tai 17.000 euroa parempi kuin 2018. Edellytyksenä kuitenkin on, että ennakonpidätysten kertymävaje korjaantuu ennakoidusti loppuvuotta kohti. Talousarviossa kirkollisverojen laskentaperusteena olevan palkkasumman ja sen myötä kirkollisverotilitysten arvioidaan vuonna 2020 kasvavan 0,2 % veroprosentin säilyessä 1,65 %. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2022.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Vuonna 2015 voimaan tullut yhdenvertaisuuslaki velvoittaa yli 30 hengen yrityksiä laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelman. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan esityksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta vuosille 2019–2021.

Valtuustolle esitetään Iisalmen seurakunnan 1. kappalaisen virka muuttamista seurakuntapastorin viraksi

Edellytyksenä on vielä Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin antama suostumus muutokselle. Taustalla on pyrkimys nopeuttaa viran täyttöä ja helpottaa Iisalmen seurakunnan hankalaa pappistilannetta. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myös myöntää seurakuntapastorin viralle täyttöluvan.

Palvelumaksut ja hautapaikkamaksut vuodelle 2020

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan seurakuntayhtymän palvelualueiden maksujen hinnaston vuodelle 2020 (pl. hautapaikkamaksut). Maksuihin tehtiin 3 % yleiskorotus joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää 3 % korotusta vuoden 2020 hautapaikkamaksuihin, joista päättää kirkkolain mukaan yhteinen kirkkovaltuusto.

Hautausmaiden haudankaivu- ja kunnossapitotöihin valittiin urakoitsijat

Kilpailutus koski Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakuntien alueen hautausmaita. Tarjouspyyntö hautausmaiden haudankaivu- ja kunnossapitotöistä julkaistiin kokonaisuudessaan HILMA:ssa, julkisten hankintojen ilmoituskanavalla. Tarjouspyynnöistä on viestitty ilmoituksina alueiden omissa paikallislehdissä, alueen seurakuntien, sekä yhtymän verkkosivuilla. Tarjoukset tuli jättää 30.9.2019 klo 15.00 mennessä.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hankkia ajalle 1.1.-31.12.2020 + kaksi optiovuotta seuraavat urakoijat:  Lapinlahden (kirkonkylä, Alapitkä, Martikkala) hautausmaiden haudankaivu- ja alueiden kunnossapitotyöt T:mi Ari Kärkkäiseltä, Pielaveden ja Laukkalan haudankaivu- ja peittotyöt sekä Pielaveden hautausmaiden alueiden kunnossapitotyöt Kiinteistöhuolto Hirvasoja Oy:ltä, Sonkajärven, Sukevan ja Kauppilanmäen hautausmaiden haudankaivutyön ja Sukevan ja Kauppilanmäen hautausmaiden alueiden kunnossapitotyöt OT Urakonnilta sekä Varpaisjärven haudankaivu- ja alueiden kunnossapitotyöt Varpaisjärven Tähtisiivous Oy:ltä.

Väärnin leirikeskuksen talvikäytöstä luovutaan

Väärnin leirikeskusta ei käytetä vuoden 2020 alusta lukien talviaikana ajalla 1.9.-30.4. Sisäilmatyöryhmä on esittänyt, että tiloja voidaan käyttää edelleen kesäaikana, mutta talvikäytöstä luovutaan. Yhteinen kirkkoneuvosto tutustui myös Insinööritoimisto Savolainen Oy:n laatimaan hankesuunnitelmaan, jossa on esitetty vaihtoehtoina nykyisen rakennuksen kunnostaminen, rakennuksen peruskorjaus ja muutos talviasuttavaksi, päärakennuksen purkaminen tai kiinteistön myyminen ulkopuolisille taholle.

Esityslistat ja pöytäkirjat: Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjat 

Lisätietoja:
Ylä-Savon seurakuntayhtymä, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi, Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana Arto Penttinen, 0400 914 006, arto.penttinen@evl.fi