Uutiset

Uutislistaukseen

Lapinlahden seurakuntaneuvoston päätöksiä 24.2.2016

2.3.2016 08.58


Toimintakertomus käsiteltiin ja hyväksyttiin. (liite)

Lapsiasiahenkilöksi valittiin Päivi Kasurinen. Tehtävä liittyy lapsivaikutusten arviontiin, joka seurakunnan päätöksenteossa on pakollista. Lapsiasiahenkilön tehtävänä on toimia lasten ja nuorten asioiden asiantuntijana, jota päätöksen valmistelija voi konsultoida valmistelun eri vaiheissa.

Jari Inkiläiselle myönnettiin ero seurakunnan luottamustoimesta. Hänen tilalleen diakoniatyön johtokuntaan valittiin Juhani Karhunen.

Seurakuntaneuvosto antoi lausunnon seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian päivittämisestä. Lausunnossa todettiin, että Alapitkän kirkon käyttö on säännöllistä, mutta tiloja voitaisiin käyttää enemmänkin. Kirkkoa pidettiin varsin tarpeellisena. Lapinlahden kanttorilan osalta seurakuntaneuvosto esitti toivomuksen, että Hoijakan tärkeä toiminta voisi jatkua talossa niin kauan kuin kiinteistön kunto sen sallii. Lausunto annettiin tiedoksi Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle, joka päättää kiinteistöstrategiasta.

Seurakuntaneuvosto merkitsi tiedoksi, että lähetystyön johtokunta on valinnut vapaaehtoisen lähetyssihteerin tehtävään Marko Oikarisen. Lähetyssihteerin tehtävä on huolehtia lähetystyön esillä pitämisestä kaikilla työaloilla, hoitaa yhteydenpitoa lähetysjärjestöihin, kouluihin ja muihin yhteistyötahoihin, osallistua lähetystyön johtokunnan ja rovastikunnan lähetystyöryhmän kokouksiin ja edistää muutoinkin lähetysaktiivisuutta ja -kasvatusta seurakunnassa. Tehtävästä ei makseta palkkaa.

Katso pöytäkirja tästä.

Lisätietoja, kirkkoherra Lauri Jäntti p. 040 502 1439, lauri.jantti@evl.fi