Uutiset

Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 20.10.2020 kokouksessa

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 20.10.2020 päättämään seurakuntien ja seurakuntayhtymän yhteisistä asioista.

Kaupungin figuuri.

Lapinlahden Väärnin leirikeskuksen tulevaisuus jäi vielä auki

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti jättää Lapinlahden Väärnin myyntiä koskevan asian vielä pöydälle lisäselvityksiä varten.

Lapinlahden seurakuntaneuvosto esitti lausunnossaan yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Väärnin saari säilytettäisiin seurakuntayhtymän omistuksessa ja seurakunnan käytössä. Saarta haluttaisiin käyttää virkistysalueena, telttaleiripaikkana, pienten ulkoilmatapahtumien pitopaikkana ja pienryhmien kokoontumispaikkana. Tämä edellyttäisi esim. kuivakäymälöiden rakentamista, rantasaunan käyttökunnossa pitämistä ja pienehkön avoimen katetun tilan rakentamista. Tiloja voitaisiin vuokrata myös ulkopuolisille käyttäjille.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän perusteluna Väärnin saaren myymiselle on ollut se, että tulopohjan pienentyessä kiinteistöistä muodostuvia kustannuksia tulee vähentää tasolle, jonka seurakuntayhtymä kykenee kantamaan pitkällä aikavälillä. Nykyiset ja tulevat kiinteistöjen ylläpitoon ja korjauksiin käytettävissä olevat määrärahat eivät tule riittämään nykyisen kiinteistömassan säilyttämiseen ja korjausvelan hallintaan. Seurakuntayhtymällä on yli 40 kiinteistöä ylläpidettävänä. Kiinteistötoimen vuotuiset nettomenot ovat n. 1,5 milj. euroa. Seurakuntayhtymä perustelee kantaansa myös sillä, ettei virkistystoiminta-alueiden järjestäminen ole seurakuntayhtymän perustehtävä.

Palveluhinnaston maksuihin tulossa 3 % korotus vuodelle 2021

Palveluista ja tiloista perittävät maksut nousevat vuoden 2021 alusta lukien 3 prosenttia nykyisestä. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että hautapaikan ja uurnapaikan luovutuksen maksut nousevat 3 % seurakuntayhtymän alueella asuneille mutta muut maksut pysyvät ennallaan vuonna 2021. Ulkopaikkakunnalla asuneen hautapaikkamaksu on lähtökohtaisesti korkeampi.

Seurakuntayhtymän taloutta ja hallintoa kehitetään Veto -3 hankkeen tulosten perusteella ja ns. seurakuntaparineuvottelut ovat alkaneet

Talouden ja hallinnon kehittämiseksi perustetaan työryhmä ja laaditaan selvitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti perustaa työryhmän, joka laatii selvityksen talouden ja hallinnon kehittämisestä Veto 3 –hankkeen tulosten perusteella. Työryhmän perustamista esitettiin valtuustoaloitteessa. Työryhmän jäseniksi valittiin Jorma Kajanus, pj., Ossi Martikainen, Sirkku Muilu, Pertti Laajalahti, Aila Siilin-Huttunen, Aino Ruotsalainen ja Keiteleen seurakunnan myöhemmin nimettävä edustaja. Lisäksi työryhmään valittiin Arto Penttinen asiantuntijaksi ja Katariina Bergbacka sihteeriksi.

Selvityksen on määrä valmistua maaliskuun 2021 loppuun mennessä.

Seurakuntien välisen yhteistyön kehittämiseksi on aloitettu ns. seurakuntaparineuvottelut

Syksyn 2020 aikana seurakunnissa on aloitettu ns. seurakuntaparineuvottelut, joiden tarkoituksena on edistää yhteistyötä ja löytää keinoja vähentää kustannuksia oman seurakuntaparin kanssa, Veto 3 – hankkeen tulosten perusteella.

Neuvotteluissa käsitellään mm. vuoden 2021 talousarvioraamisumman pienentymistä -3,5 prosentilla ja talousarviomäärärahojen jakamista uudella tavalla, jossa jokaiselle seurakunnalle jaetaan ensin 50.000 euroa ja sen jälkeen loput jäsenmäärän mukaisessa suhteessa.

Seurakuntapari -neuvotteluissa käsitellään myös jumalanpalveluksien porrastamista v. 2021 alusta lukien seurakuntaparin kanssa, sekä luopumista toimituspalkkioista silloin kun papit ja kanttorit tekevät työtehtäviä muussa kuin omassa seurakunnassaan yhtymän alueella. Myös seurakuntaparien välisiä seurakuntaliitoksia selvitellään neuvotteluiden aikana.

Seurakuntaparit määriteltiin Veto 3-hankkeessa. Seurakuntapareja ovat Iisalmen ja Sonkajärven seurakunta, Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakunta sekä Pielaveden ja Keiteleen seurakunta.

Talousarvion 2021 tuloslaskelma osoittaa käyttötalouden säästöistä huolimatta 249 508 euron alijäämää

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi osaltaan Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2023 esitetyssä muodossa. Tämän jälkeen yhtymän seurakuntaneuvostoilta pyydetään ehdotuksesta lausunnot.

Käyttötalousosan nettomenojen muodostama ulkoinen toimintakate oli talousarvioraamissa 6.450.367 euroa. Raamiin sisältyi 3,5 % säästövaatimus vuodelle 2021, mutta tästä huolimatta jo talousarvioraamin arviossa vuoden 2021 tilinpäätös oli 100 000 euroa alijäämäinen.

Talousarvioehdotuksessa käyttötalousosan nettomenot ovat vuodelle 2021 kokonaisuudessaan 6 619 979 euroa. Talousarvioraami ylittyy 2,6 % (169 612 eurolla) ja tuloslaskelma osoittaa säästöistä huolimatta 249 508 euron alijäämää.

Vain Iisalmen ja Sonkajärven seurakunnat pysyivät raamissa. Lapinlahden, Pielaveden ja Varpaisjärven seurakunnat ylittivät raamin yhteensä 64 886 eurolla. Seurakuntayhtymän pääluokista yleishallinto ja kiinteistötoimi ylittivät raaminsa yhteensä 104 727 eurolla. Yleishallinnon ylitys oli noin 9 000 euroa, Kiinteistötoimi ylitti raamin 102 500 eurolla ja hautaustoimi onnistui alittamaan raamin 7 000 eurolla. Kiinteistötoimen ylitys johtuu pääasiassa rakennuskannan ylläpitokuluista.

Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 20.10.2020 (Siirryt linkistä Ylä-Savon seurakuntayhtymän sivuilla olevaan pdf -tiedostoon)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätietoja: hallintojohtaja Katariina Bergbacka, p. 044 7335 211 ja sähköposti: katariina.bergbacka@evl.fi

21.10.2020 09.37