Uutiset

Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 10.11.2020 kokouksessa

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 10.11.2020 päättämään seurakuntien ja seurakuntayhtymän yhteisistä asioista.

Kaupungin figuuri.

Yhteisen kirkkovaltuuston paikkoihin muutoksia Keiteleen seurakunnan liittyessä Ylä-Savon seurakuntayhtymään

Kun Keiteleen seurakunta liittyy Ylä-Savon seurakuntayhtymään 1.1.2021 alkaen, Iisalmen seurakunta saa kaksi paikkaa nykyistä vähemmän ja Pielaveden seurakunta yhden vähemmän. Keiteleen seurakunnan paikkaluku on kolme.

Keiteleen seurakunnasta Ylä-Savon yhteiseen kirkkovaltuustoon nousevat vuosiksi 2021-2022 Oiva Saastamoinen, Hanna-Maija Salonen ja Pekka Savolainen.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi muutetun vaalin tuloksen yhteiseen kirkkovaltuustoon kaudeksi 2021-2022. Iisalmen seurakunnalla on 17 paikkaa, Lapinlahden seurakunnalla 7, Pielaveden seurakunnalla 5, Sonkajärven seurakunnalla 5 ja Varpaisjärven seurakunnalla 4 paikkaa ja Keiteleelle 3 paikkaa. Yhteensä yhteisessä kirkkovaltuustossa on yhteensä 41 paikkaa.

Kirkkolain mukaan yhteinen kirkkovaltuusto ja seurakuntaneuvosto muodostetaan edellisen vaalin tuloksen perusteella silloin kun, kesken vaalikauden tapahtuu seurakuntajaotuksen muutos ja seurakunnan liittyessä seurakuntayhtymään.

Muutoksia pappien ja kanttorien toimituspalkkiosääntöön

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että oman seurakuntayhtymän papeille ja kanttoreille ei makseta toimituspalkkiota, jos hän toimittaa toisen seurakunnan tehtäviä. Toimituspalkkiota maksetaan vain, jos työntekijä menee toiseen seurakuntaan vapaapäivänään. Uusi sopimus tulee voimaan 1.1.2021 lukien.

Seurakuntaneuvostoilla ei huomauttavaa yhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2021–2023

Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien seurakuntaneuvostot ovat antaneet lausunnot toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2021–2023. Seurakuntaneuvostoilla ei ollut huomautettavaa yhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2023 esitetyssä muodossa.

Iisalmen seurakuntaan avautuu johtavan diakonian virka

Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi täyttöluvan Iisalmen seurakunnan johtavalle diakonian viralle 1.1.2021 lukien. Hakuaika on ajalla 11.11.–30.11.2020. Viranhakuilmoitus julkaistaan verkossa KirkkoHR –palvelussa, jossa paikkaa voi hakea.

Ylä-Savon seurakuntayhtymään avautuu viestintäsihteerin työsuhde

Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi täyttöluvan Ylä-Savon seurakuntayhtymän työsopimussuhteiselle viestintäsihteerille 1.4.2021 lukien. Hakuaika on ajalla 25.1.–12.2.2021. Viranhakuilmoitus julkaistaan verkossa KirkkoHR –palvelussa, jossa paikkaa voi hakea.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän puunmyynti talvella 2020-2021

Metsänhoitoyhdistys Savotta ry on seurakuntayhtymän toimeksiannosta pyytänyt tarjouksia puunmyynnistä talvelle 2020–2021. Hakkualueet koostuvat pääosin talvella hakattavista

ensiharvennuksista, harvennuksista ja päätehakkuista Lapinlahdella, Pielavedellä ja Sonkajärvellä. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti tehdä puukaupat Lapinlahdelle yhteensä 5,8 hehtaarin alueelta Keitele Forest Oy:lle hintaan 36 065 euroa, Pielavedellä avo- ja siemenpuuhakkuleimikko Metsäliitto Osuuskunnalle hintaan 44 961 euroa ja harvennus ja ensiharvennusleimikko UPM-Kymmene Oyj:lle hintaan 9 929 euroa. Pielaveden leimikot ovat yhteensä 13,2 hehtaaria. Sonkajärvellä puukaupat tehdään yhteensä 10,1 hehtaarin alueelta Metsänhoitoyhdistys Savotta ry:n korjuupalvelulle hintaan 3 341 euroa.

Yhteisen kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat (Siirryt linkistä Ylä-Savon seurakuntayhtymän sivuille)

Lisätietoja: hallintojohtaja Katariina Bergbacka, p. 044 7335 211 ja sähköposti: [email protected]

11.11.2020 09.21