Uutiset

Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen asialista 9.12.2020

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontuu päättämään yhteisistä asioista keskviikkona 9.12.2020 kello 16.00 alkaen.

Kaupungin figuuri.

 • Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
 • Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten ja varajäsenten valinta
 • Aloite Keiteleen ja Pielaveden seurakuntien lakkauttamisesta ja liittämisestä perustettavaan Nilakan seurakuntaan
 • Vastineen antaminen maaoikeudelle yhteisen hiekkapalstan lunastustoimitukseen liittyvään valitukseen
 • Työalajohtajien johtavan diakonia viranhaltijan, johtavan nuorisotyönohjaajan ja johtavan lapsityönohjaajan palkantarkistusesitys
 • Aloite leirikeskustyöryhmän perustamisesta
 • Aloite viestinnän vastuuryhmän perustamisesta
 • Kirkkohallituksen rakennusavustus Kustaa Aadolfin kirkon korjauksiin
 • Henkilömuutos seurakuntaemäntien lähiesimiestehtävään 1.1.2021 lukien
 • Talousarvion toteutumisvertailut 1-10/2020
 • Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot

Esityslista yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen (Siirryt linkistä Ylä-Savon seurakuntayhttymän sivuilla olevaan pdf-tiedostoon)

1.12.2020 08.18