Uutiset

Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 9.12.2020

Yhteisessä kirkkovaltuustossa päätettiin Toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023, palvelumaksuista ja käsiteltiin mm. Keiteleen ja Pielaveden seurakunnan yhdistymisestä Nilakan seurakunnaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti leirikeskustyöryhmän ja viestinnän vastuuryhmän perustamisesta sekä rakennusavustusten hakemisesta Kustaa Aadolfin kirkon korjauksiin. 

Uutinen_ylä savon seurakuntayhtymä_paatökset-6.png

Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksiä 9.12.2020

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Ylä-Savon seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021―2023. Talousarvion 2021 tuloslaskelma osoittaa käyttötalouden säästöistä huolimatta 249 508 euron alijäämää. Käyttötalousosan ulkoinen toimintakate on 6 619 979 euroa, mikä ylittää talousarvioraamin 169 612 eurolla (2,6 %). Investointiosan nettomeno vuonna 2021 on 551 200 euroa. Ylä-Savon seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti vuodelle 2021 on edelleen 1,65 %.

Hyväksyttiin vuoden 2021 hautapaikkamaksut 

Vuoden 2021 hautapaikkamaksut hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kaudelle 2019-2022 muutetun vaalin tuloksen ilmoittaminen yhteiselle kirkkovaltuustolle

Keiteleen seurakunnan liittyessä Ylä-Savon seurakuntayhtymään 1.1.2021 lukien merkittiin tiedoksi muutetun vaalin tulos. Yhteisen kirkkovaltuuston paikkamäärä 41 pysyy ennallaan. Keiteleen seurakunta saa kolme paikkaa ja Iisalmen paikkaluku laskee kahdella ja Pielaveden yhdellä. Muutoksen jälkeen valtuustopaikkojen lukumäärä on seuraava: Iisalmi 17, Keitele 3, Lapinlahti 7, Pielavesi 5, Sonkajärvi 5 ja Varpaisjärvi 4.

Aloite Keiteleen ja Pielaveden seurakunnan lakkauttamisesta ja liittämisestä perustettavaan Nilakan seurakuntaan

Yhteinen kirkkovaltuusto antoi myönteisen lausunnon suunnitelmasta Pielaveden seurakunnan lakkauttamiseen ja Pielaveden ja Keiteleen seurakuntien liittymisestä perustettavaan Nilakan seurakuntaan 1.1.2022 lukien. Käytännössä siis Keiteleen seurakunta liittyy omana seurakuntanaan yhtymään 1.1.2021 lukien ja nyt suunniteltu seurakuntaliitos toteutuu 1.1.2022 lukien ja jatkossa siis Nilakan seurakunta kuuluu Ylä-Savon seurakuntayhtymään.

Muut asiat

Päätettiin lakkauttaa vastaavan tiedottajan virka. Jatkossa seurakuntayhtymässä on tiedottajan virka ja viestintäsihteerin työsuhde.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäätöksiä 9.12.2020

Leirikeskustyöryhmän perustaminen

Päätettiin perustaa leirikeskustyöryhmä, jonka tehtävänä on leirikeskusvuorojen jakaminen vuosittain eri seurakuntien kesken, leirikeskustoiminnan kehittäminen käyttäjiltä tulleen palautteen perusteella ja lausuntojen antaminen leirikeskusten käyttöön ja tulevaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Työryhmään valittiin johtava nuorisotyönohjaaja Jouni Vuorijärvi Iisalmesta puheenjohtajaksi, jäseniksi seurakuntapastori Anu Backman Iisalmesta, nuorisotyönohjaaja Hannu Keränen Sonkajärveltä, nuorisotyönohjaaja Jaana Kiukkonen Pielavedeltä, nuorisotyönohjaaja Meiju Silvast Lapinlahdelta ja Varpaisjärveltä, Iisalmen seurakunnan johtava diakonianviranhaltija, talouspäällikkö Marko Ropponen ja kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkkö.

Aloite viestinnän vastuuryhmän perustamisesta

Päätettiin, että seurakuntayhtymään perustetaan viestinnän vastuuryhmä, jonka lopullinen kokoonpano päätetään myöhemmin. Vastuuryhmä osallistuu mm. viestintäohjelman laatimiseen. 

Kirkkohallituksen rakennusavustuksen hakeminen Kustaa Aadolfin kirkon korjauksiin

Kirkkohallitukselta päätettiin hakea rakennusavustusta Kustaa Aadolfin kirkon korjauksiin mahdollisen enimmäismäärän verran. Korjauskustannus on yhteensä 179 902 euroa.

 

Lisätietoja:

hallintojohtaja Katariina Bergbacka, p. 044-7335 211 ja sähköposti: [email protected].

10.12.2020 11.26