Uutiset

Uutislistaukseen

Kaupungin siluetti.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäätöksiä 19.10.2021

20.10.2021 10.29

Palveluhinnaston maksuihin tulossa pääsääntöisesti 3 % korotus vuodelle 2022

Palveluista ja tiloista perittävät maksut nousevat vuoden 2022 alusta lukien yleisesti kolme prosenttia ja poikkeuksena arkkuhautausmaksut 15 prosenttia. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että arkkupaikan ja uurnapaikan maksut nousisivat 15 prosenttia, mutta muut hautapaikkoihin liittyvät maksut pysyisivät ennallaan vuonna 2022. Syynä korkeampaan korotukseen on arkkuhautausmaksujen osalta tavoite kattaa paremmin haudankaivusta seurakuntayhtymälle aiheutuvat kustannukset ja hautapaikkojen osalta hintojen saattaminen lähemmäksi muiden seurakuntayhtymien hintatasoa. Ylä-Savon seurakuntayhtymän hinnat olisivat korotusten jälkeenkin selvästi alemmat.

Talousarvion 2022 tuloslaskelma osoittaa käyttötalouden vähennyksistä huolimatta 164 617 euron alijäämää

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi osaltaan Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024 esitetyssä muodossa. Tämän jälkeen seurakuntayhtymän seurakuntaneuvostoilta pyydetään ehdotuksesta lausunnot.

Käyttötalousosan nettomenojen muodostama ulkoinen toimintakate oli talousarvioraamissa 6 606 243 euroa. Raamiin sisältyi 1,0 % vähennysvaatimus vuodelle 2022, mutta tästä huolimatta jo talousarvioraamin arviossa vuoden 2022 tilinpäätös olisi ollut 96 000 euroa alijäämäinen.

Talousarvioehdotuksessa käyttötalousosan nettomenot ovat vuodelle 2022 kokonaisuudessaan 6 692 871 euroa. Talousarvioraami ylittyy 1,3 % (86 628 eurolla) ja tuloslaskelma osoittaa vähennyksistä huolimatta 164 617 euron alijäämää.

Kokouksen pöytäkirjan löydät kokonaisuudessaan täältä. (Siirryt linkistä Ylä-Savon seurakuntayhtymän sivuille)

Lisätietoja: hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi.