Uutiset

Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen päätöksiä 7.12.2021

8.12.2021 16.49

Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosille 2022–2024 hyväksyttiin  - kiinteistöjen investointimenot huomattavia

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024 esitetyssä muodossa. Talousarvion 2022 tuloslaskelma osoittaa käyttötalouden vähennyksistä huolimatta 164 617 euron alijäämää.

Investointiosan nettomeno vuonna 2022 on 1 187 500 euroa. Koska arvioitu vuosikate (=tulorahoitus) noin 310 000 euroa ei riitä kattamaan investointeja, vähenisivät rahavarat vuonna 2022 peräti noin 877 000 euroa.

Huomattavat investointimenot muodostuvat Hirsikankaan leirikeskuksen korjaushankkeesta ja Pielaveden kirkon alapohjan korjauksesta, sekä mahdollisista Varpaisjärven kirkkotilan muutoksista.

Hirsikankaan korjaushankkeelle on varattu 500 000 euroa (vuodelle 2023 varattu 500 000 euroa) kokonaiskustannusten ollessa 880 000 euroa. Pielaveden kirkon alapohjan korjauskustannus on 400 000 euroa, johon haetaan kirkkohallitukselta avustusta mahdollinen enimmäismäärä. Varpaisjärven kirkon korjauksiin on varattu 100 000 euron suuruinen määräraha.

Vaikka talousarvioon on vuodelle 2022 varattu 500 000 euron suuruinen määräraha Hirsikankaan leirikeskuksen peruskorjaukseen, seurakuntayhtymässä vielä selvitetään sen toteuttamista. Valtuustoseminaarissa 26.1.2022 keskustellaan kolmen eri kiinteistön tulevaisuudesta, näistä yksi on Hirsikankaan leirikeskus. Samalla tarkistetaan myös Varpaisjärven kirkon korjaukseen varatun määrärahan riittävyys ja selvitetään Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen myyntiasiaa.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti jatkaa Varpaisjärven kirkon suunnittelua nyt laadittujen luonnossuunnitelmien perusteella. Tarkennusta vaatii mm. suunnitelman rajaus mitä kaikkea tehdään ja sadevesijärjestelmän toteutussuunnitelma. Kirkkohallitus edellyttää suunnitelmien tarkennusta. Seurakuntayhtymä voi hakea tähän asti toteutuneisiin ja tuleviin suunnittelukustannuksiin avustusta vuoden 2021 loppuun mennessä. Varsinaiseen rakennustyöhön avustusta haetaan vasta vuoden 2022 lopussa.

Hautapaikkamaksuihin 15 % korotus vuodelle 2022

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yhteisen kirkkoneuvoston esityksen nostaa arkkupaikan ja uurnapaikan maksuja 15 prosenttia. Muut hautapaikkoihin liittyvät maksut pysyvät ennallaan. Hautapaikkojen korotuksilla saatetaan hintatasoa lähemmäksi muiden seurakuntayhtymien hintatasoa. Ylä-Savon seurakuntayhtymän hinnat ovat korotusten jälkeenkin selvästi keskimääräistä matalammat.

1.1.2021 aloittavaan Nilakan seurakuntaan perustettiin virkoja ja merkittiin tiedoksi Nilakan seurakuntaneuvoston valinta

Pielaveden ja Keiteleen seurakunnat yhdistyvät 1.1.2022 Nilakan seurakunnaksi. Yhteinen kirkkovaltuusto lakkautti Pielaveden ja Keiteleen seurakunnan nykyiset virat ja perusti Nilakan seurakuntaan seuraavat virat 1.1.2022 lukien: kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa, kanttorin virka ja kaksi diakoniatyöntekijän virkaa. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on jo päättänyt Nilakan seurakunnan kirkkoherran ja kappalaisen virkojen perustamisesta ja palvelussuhteen ehdoista. Muutoksista ei seuraa irtisanomisia tai uusien työntekijöiden palkkaamista. Nykyiset työntekijät siirtyvät uusiin virkoihin ja työsuhteisiin Nilakan seurakuntaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tietoonsa saatetuksi Nilakan seurakuntaneuvoston jäsenten ja vaalilautakunnan jäsenten valinnan vuodelle 2022. Lisätietoa valinnoista saat tästä (ylasavonseurakunnat.fi)

Muita päätöksiä

  • Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi Varpaisjärven Eläkeliiton aloitteen kirkkotilaan muutossuunnitelmien keskeyttämisestä tietoonsa saatetuksi.
  • Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi muutoksena Varpaisjärven seurakunnan vuoden 2021 talousarvioon yhteensä 31 200 euron suuruisen lisämäärärahan. Ylitys johtuu henkilöstömenojen kasvusta, koska seurakunta on joutunut palkkaamaan henkilöstöä pitkien virkavapauksien ajalle.
  • Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi muutoksena seurakuntayhtymän yleishallinnon pääluokan 2021 talousarvioon 54 160 euron lisämäärärahan, joka jakautuu usealle tehtäväalueelle.

Yhteisen kirkkovaltuuston 7.12.2021 kokouksen pöytäkirja (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätietoja: hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 733 5211, katariina.bergbacka@evl.fi