Urut

Ensimmäiset urut kirkkoon hankittiin vuonna 1908. Urkujenrakentaja B. A. Thulén Kangasalla tekemissä pneumaattisissa uruissa oli 17 äänikertaa.

Vuonna 1984 hankittiin uudet urut. Urkurakentamo Matti Erolan tekemissä 26-äänikertaisissa mekaanisissa uruissa on säilytetty alkuperäisten urkujen julkisivu.