Avioliiton esteiden tutkinta

 

Avioliittoon vihkimistä edeltää aina avioliiton esteiden tutkiminen. Siinä selvitetään, että aiotun avioliiton solmimiselle ei ole laissa säädettyä estettä. Avioliiton esteiden tutkinta hoidetaan Palvelutoimisto ja keskusrekisterissä.

Tutkinta tulee tehdä vähintään seitsemän vuorokautta ennen vihkimistä. Se on voimassa neljä kuukautta.
 
Avioliiton esteiden tutkinta tapahtuu siinä seurakunnassa missä kihlakumppanit ovat kirjoilla tai toinen heistä. Lisäksi esteiden tutkinta voi tapahtua maistraatissa.