Päätöksenteko

Päätöksenteko Ylä-Savon seurakuntayhtymässä

Ylä-Savon seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka 41 paikkaa on jaettu jäsenseurakunnille niiden koon mukaan. Asiat yhteiselle kirkkovaltuustolle valmistelee yhteinen kirkkoneuvosto (10 jäsentä + pj ja varapj) ja asiat yhteiselle kirkkoneuvostolle valmistelee seurakuntayhtymän hallintojohtaja. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii joku jäsenseurakuntien kirkkoherroista, jonka tuomiokapituli määrää kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 

Paikallisseurakunnassa päätösvaltaa käyttää seurakuntaneuvosto, jonka paikkamäärä riippuu seurakunnan koosta. Kirkkoherra johtaa seurakuntaa yhdessä seurakuntaneuvoston kanssa ja valmistelee asiat seurakuntaneuvostoille.

Sekä yhteinen kirkkovaltuusto että seurakuntaneuvostot valitaan seurakuntavaaleilla neljän vuoden välein. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet. Seuraavan kerran seurakuntavaalit järjestetään vuonna 2022.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto

Seurakuntayhtymän ylin päätösvalta on yhteisellä kirkkovaltuustolla. Se käyttää seurakuntayhtymän päätösvaltaa, ellei muualla ole toisin säädetty. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion, toimintasuunnitelman, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. 

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päättää myös seurakunnan rakennushankkeista sekä perustaa ja lakkauttaa virat.

Yhteisen kirkkovaltuuston esityslistat, pöytäkirjat, kokousaikataulut ja jäsenet

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto 

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto johtaa yleisesti seurakuntayhtymän toimintaa ja hallintoa, hoitaa seurakuntayhtymän taloutta ja valmistelee asiat Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle.  

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee yhtymän palveluksessa olevat henkilöt eli hallinnon, talouden, palvelutoimiston ja aluekeskusrekisterin, kiinteistötoimen, viestintäpalveluiden ja hautaustoimen henkilöstön. 

Yhteisen kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. 

Yhteisen kirkkoneuvoston esityslistat, pöytäkirjat, kokousaikataulut ja jäsenet

Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Seurakuntaneuvostot tekevät sekä kirkkovaltuustolle että -neuvostolle kuuluvia tehtäviä, joita ei ole siirretty yhtymän päätettäväksi. Käytännössä seurakuntaneuvostot esimerkiksi valitsevat oman seurakuntansa hengellisen työn työntekijät, tekevät esityksen oman seurakunnan talousarviosta ja toiminintasuunnitelmasta. Lisäksi seurakuntaneuvosto päättää oman seurakuntansa toiminnan järjestämisestä.