Johtokunta ja vastuuryhmät

Diakoniatyön johtokunta sekä lapsityön, nuorisotyön, lähetystyön ja yleisen seurakunta- ja musiikkityön vastuuryhmät koostuvat luottamushenkilöistä, työntekijöistä ja vapaaehtoisista seurakuntalaisista.

Seurakuntavaaleilla valitut luottamushenkilöt ovat seurakuntalaisten edustajia ja seurakunnan työntekijöiden kumppaneita.

He ovat mukana päättämässä, vaikuttamassa, ideoimassa ja kehittämässä seurakunnan toimintaa yhteisessä kirkkovaltuustossa, yhteisessä kirkkoneuvostossa, seurakuntaneuvostossa, diakoniatyön johtokunnassa sekä vastuuryhmissä.

Parhaimmillaan seurakunnan luottamushenkilöissä on monenikäisiä ja eri elämänalueilla vaikuttavia henkilöitä, jotka tuovat oman persoonallisen panoksensa ja näkemyksensä seurakunnan toimintaan.

Luottamushenkilöt valitaan vaaleissa aina neljä vuotta kestävälle kaudelle. 

Diakoniatyön johtokunta

 • Puheejohtaja Eero Lehtola
 • Olavi Nissinen
 • Anna Rannio
 • Maritta Bergqvist
 • Jorma Sonninen
 • Anne Kolehmainen
 • Sirpa Rissanen

Varhaiskasvatuksen vastuuryhmä

Seurakuntaneuvoston edustajat:

 • Katri Viitaniemi
 • Aila Koski-Vähälä
 • Sirpa Rissanen

Nuorisotyön vastuuryhmä

Seurakuntaneuvoston edustajat:

 • Minna Kettunen
 • Leena Tikkanen
 • Tuomo Lahtinen

Lähetystyön vastuuryhmä

Seurakuntaneuvoston edustajat:

 • Raimo Haverinen
 • Olavi Nissinen
 • Pia Kyyrö-Harju

Yleisen seurakuntatyön ja musiikin vastuuryhmä

seurakuntaneuvoston edustajat:

 • Anne Niiranen
 • Minna Kettunen
 • Anna-Liisa Koistinen

Lisäksi vastuuryhmiin kuuluvat kyseisen työalan työntekijät ja työryhmän mahdollisesi kutsumat muut jäsenet.