Johtokunta ja vastuuryhmät

Diakoniatyön johtokunta sekä lapsityön, nuorisotyön, lähetystyön ja yleisen seurakunta- ja musiikkityön vastuuryhmät koostuvat luottamushenkilöistä, työntekijöistä ja vapaaehtoisista seurakuntalaisista.

Seurakuntavaaleilla valitut luottamushenkilöt ovat seurakuntalaisten edustajia ja seurakunnan työntekijöiden kumppaneita.

He ovat mukana päättämässä, vaikuttamassa, ideoimassa ja kehittämässä seurakunnan toimintaa yhteisessä kirkkovaltuustossa, yhteisessä kirkkoneuvostossa, seurakuntaneuvostossa, diakoniatyön johtokunnassa sekä vastuuryhmissä.

Parhaimmillaan seurakunnan luottamushenkilöissä on monenikäisiä ja eri elämänalueilla vaikuttavia henkilöitä, jotka tuovat oman persoonallisen panoksensa ja näkemyksensä seurakunnan toimintaan.

Luottamushenkilöt valitaan vaaleissa aina neljä vuotta kestävälle kaudelle. 

Diakoniatyön johtokunta
Puheejohtaja Eero Lehtola

  • Olavi Nissinen
  • Anna Rannio
  • Maritta Bergqvist
  • Jorma Sonninen
  • Anne Kolehmainen
  • Sirpa Rissanen

Varhaiskasvatuksen vastuuryhmä

Seurakuntaneuvoston edustajat: Katri Viitaniemi, Aila Koski-Vähälä ja Sirpa Rissanen.

Nuorisotyön vastuuryhmä

Seurakuntaneuvoston edustajat: Minna Kettunen, Leena Tikkanen, Tuomo Lahtinen.

Lähetystyön vastuuryhmä

Seurakuntaneuvoston edustajat: Raimo Haverinen, Olavi Nissinen, Pia Kyyrö-Harju.

Yleisen seurakuntatyön ja musiikin vastuuryhmä

seurakuntaneuvoston edustajat: Anne Niiranen, Minna Kettunen ja Anna-Liisa Koistinen.

Lisäksi vastuuryhmiin kuuluvat kyseisen työalan työntekijät ja työryhmän mahdollisesi kutsumat muut jäsenet.