Uutiset

Uutislistaukseen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokoustiedote 22.11.2022

Kuusi kirkkosilhuettia ja puheenjohtajan nuija pinkillä pohjalla.

Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelman esitetyssä muodossa.

Seurakuntaneuvostoilta on saatu nyt lausunnot talousarvioesityksestä. Saatujen lausuntojen perusteella Osmo Turkki esitti Aila Siilin-Huttusen kannattamana, että Hirsikankaan leirikeskuksen tulevaisuus tutkitaan uudelleen vuoden 2023 aikana. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvosto toteaa lausunnossaan, että se edellyttää Hirsikankaan leirikeskuksen säilyttämistä investointisuunnitelmassa kiinteistöstrategian mukaisesti. Sonkajärven seurakuntaneuvoston mukaan Hirsikankaan poistaminen ilman perusteluja investointisuunnitelmasta on väärin. Lisäksi Sonkajärven seurakunnan seurakuntaneuvosto toivoo jatkossa keskustelua toimintasuunnitelmien osalta seurakuntien tunnuslukujen yhteismitallisuudesta ja vertailukelpoisuudesta. Tämä tulee aloittaa esimerkiksi seurakuntaparien yhteistyönä seuraavan vuoden aikana.

Investointiohjelman sisällöstä äänestettiin yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 25.10.2022. Äänin 5-7 päätettiin poistaa Hirsikankaan leirikeskuksen investointi toimintasuunnitelman investointiosasta vuosilta 2024-2025. Alkuperäinen esitys sisälsi 500 000 euron määrärahan vuodelle 2024 ja 500 000 euron määrärahan vuodelle 2025.

Nilakan seurakunnan seurakuntaneuvosto esitti huolensa yhteisesti päätetyn kiinteistöstrategian toteutuksesta Hirsikankaan leirikeskuksen kohdalla.

Iisalmen, Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakuntaneuvostoilla ei lausunnoissaan ollut huomautettavaa talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

Talousarvion 2023 tuloslaskelma osoittaa yli 300 000 euron alijäämää

Vuoden 2023 talousarvioraamin sisältyi 1,0 % vähennysvaatimus ja käyttötalousosan nettomenojen muodostama ulkoinen toimintakate oli 6 592 344 euroa. Talousarvioehdotuksessa nettomenot ovat nousseet 6 843 800 euroon, joten ylitystä tulee peräti 251 488 euroa (3,8 %). Suurimman ylityksen tekee kiinteistötoimi 254 800 eurolla. Ylityksestä yli 150 000 euroa aiheutuu energiakustannusten noususta ja 93 000 euroa rakennusten kunnossapidon osuuden noususta.

Investointiosan nettomeno vuonna 2023 on 723 200 euroa. Suurimmat investoinnit ovat Varpaisjärven kirkkotilan kehittämishanke (500 000 €) ja Pielaveden kirkon julkisivun huoltomaalaus (210 000 €). Koska arvioitu vuosikate (=tulorahoitus), noin 145 000 euroa, ei riitä kattamaan investointeja, vähenisivät rahavarat vuonna 2023 peräti noin 578 000 euroa.

Tuloslaskelmavertailun mukaan vuoden 2023 tulos olisi 323 343 euroa alijäämäinen. Vuoden 2023 käyttötalouden raamisummalla vuonna 2024 kertyisi alijäämää noin 58 000 euroa ja vuonna 2025 alijäämää 44 000 euroa.

Oikeutta Herättäjäjuhlien järjestämiseksi Iisalmessa haetaan Herättäjä-Yhdistykseltä

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hakea Herättäjä-Yhdistykseltä oikeutta hakea vuoden 2027 herättäjäjuhlien järjestämiseksi Iisalmessa. Esityksen on tehnyt Iisalmen seurakuntaneuvosto.

Iisalmen kaupungilta ja Iisalmen Herättäjä-Yhdistyksen paikallisosastolta haetaan puoltavaa lausuntoa juhlien hakemiselle. Iisalmen seudulla herättäjäjuhlien järjestämiseen pyritään hankkimaan keräysvaroja alueen yrityksiltä, jotta Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvioavustus jäisi kohtuulliseksi. Sopimus Herättäjäjuhlien järjestämisestä Herättäjä-Yhdistyksen kanssa hyväksytään sen jälkeen, mikäli Iisalmi hyväksytään valtakunnallisten juhlien pitopaikaksi vuodelle 2027.

Herättäjäjuhlat ovat Suomen toiseksi suurimmat kesäjuhlat. Juhlille arvioidaan osallistuvan vuosittain 20 000–30 000 henkilöä. Herättäjäjuhlien luonteeseen kuuluu, että sinne ovat kaikki tervetulleita. Uskon määrää tai sitoutumista liikkeeseen ei kysellä.

Juhlat rakennetaan talkoovoimin. Järjestäjinä ovat paikallinen seurakunta, kunta ja Herättäjä-Yhdistys. Valmistelut on aloitettava noin viisi vuotta ennen juhlia, ja talkoolaisia tarvitaan juhlien aikaan noin tuhat.

Ylä-Savoon syntyville lapsille esitetään puuntaimien hankkimista Suomen Lähetysseuran kautta kehitysmaihin

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että seurakuntayhtymä lahjoittaa Suomen Lähetysseuran kautta puuntaimen kehitysmaihin jokaiselle syntyvälle Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakunnan lapselle. 10 euron puuntaimia hankitaan syntyville lapsille vuoden 2023 alusta alkaen. Pertti Laajalahti ja Esko Ryhänen ovat tehneet valtuustoaloitteen puun taimen istutuksesta jokaiselle syntyvälle lapselle Iisalmessa.

Kirkkovaltuustolle esitetään metsämaan hankintaa

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Tuomo Lahtisen tekemän valtuustoaloitteen mukaan, että seurakuntayhtymä hankkii tuottavaa metsämaata tai taimikkoa Metsäpirtin alueen kaupan toteutuessa. Hankintaan käytettäisiin puolet eli 150 000 euroa Metsäpirtin myyntihinnasta.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä myy puuta talvella reilulla 150 000 eurolla

Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien alueella tehdään talvikorjuukelpoisia ensiharvennuksia, harvennuksia ja päätehakkuita. Yhteensä puuta myydään noin 151 000 eurolla. Metsänhoitoyhdistys Savotta ry pyysi seurakuntayhtymän toimeksiannosta tarjouksia puunmyynnistä. Tarjouspyyntöjen liitteinä on lähetetty listaus luonnonhoitotoimenpiteiden huomioimisesta työmaalla, joka tulee huomioida hakkuita tehdessä.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti tehdä seuraavat puukaupat

  • Lapinlahden Pasalan päätehakkuuleimikko Metsäliitto osuuskunnalle hintaan 50 047 euroa. Leimikosta saatiin neljä tarjousta.
  • Keiteleen Hirvelän harvennusleimikko Stora Ensolle hintaan 62 665 euroa. Leimikosta saatiin kaksi tarjousta.
  • Keiteleen Kettupalstan ensiharvennus- ja harvennusleimikko Harvestialle hintaan 38 658 euroa. Leimikosta saatiin kolme tarjousta.

Seurakuntayhtymään esitetään perustettavaksi viestintäpäällikön virka

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle seurakuntayhtymään viestintäpäällikön viran perustamista 1.1.2023 alkaen. Kirkkovaltuustolle esitetään myös tiedottajan viran lakkauttamista vuoden 2023 alusta alkaen. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti samalla, että mikäli valtuusto päättää perustaa viestintäpäällikön viran, tiedottaja Maria Ojanperä siirretään viestintäpäällikön virkaan.

Yhteisen kirkkoneuvoston 22.11.2022 kokouksen pöytäkirja (domus.evl.fi).Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätietoja: hallintojohtaja Katariina Bergbacka, p. 044 7335 211 ja sähköposti: katariina.bergbacka@evl.fi

23.11.2022 09.35