Uutiset

Uutislistaukseen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 5.6.2023

Kuusi kirkkosilhuettia ja puheenjohtajan nuija pinkillä pohjalla.

Iisalmeen valittiin uusi seurakuntamestari

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi seurakuntamestarin vakinaiseen työsuhteeseen Mirja Härkösen. Valinnan perusteena on koulutukseen, työkokemukseen ja haastatteluun perustuva kokonaisarvio. Valittu seurakuntamestari työskentelee Iisalmen seurakunnassa.

Puukauppoja tehtiin neljästä kesäkorjuukelpoisesta leimikosta tarjousten perusteella

Metsänhoitoyhdistys Savotta ry on seurakuntayhtymän toimeksiannosta pyytänyt tarjouksia kesäkorjuukelpoisten kohteiden puunmyynnistä. Tarjouspyynnön liitteenä on lähetetty listaus luonnonhoitotoimenpiteiden huomioimisesta työmaalla, joka tulee huomioida hakkuita tehdessä. Määräaikaan mennessä saatiin kaikkiaan 11 tarjousta.

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tehdä seuraavat puukaupat:

1) Pielaveden Pappilan Arkkuvuoren leimikko UPM-Kymmene Oyj:lle hintaan 30.404,40 euroa.

2) Keiteleen Hirvelän leimikko Iisalmen Sahat Oy:lle hintaan 80.139,64 euroa.

3) Pielaveden Pappilan Ventojoen leimikko Stora Enso Oyj:lle hintaan 40.139,50 euroa.

4) Pielaveden Saarenpappilan leimikko Stora Enso Oyj:lle 25.709,00 euroa.

Yhteinen kirkkoneuvosto antoi lausunnon Sukevan asemakaavamuutoksesta

Sonkajärven kunta on lähettänyt 2.6.2023 lausuntopyynnön Sukeva asemakaavan muutoksesta. Osallisilla on mahdollisuus jättää kirjalliset muistutukset osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja asemakaavaluonnoksesta 30.6.023 klo 14.00 mennessä.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä toteaa lausunnossaan pitävänsä hyvänä asiana sitä, että suojelumerkintä on uudessa asemakaavaluonnoksessa rajattu koskemaan päärakennuksen vanhempaa 1920–luvulla rakennettua osaa. Myös suojelumerkinnän lisämäärite on tarkennettu tarkoituksenmukaisesti: rakennushistoriallisesti, historiallisesti tai maisemankuvan kannalta arvokas rakennus, jota ei saa ilman pakottavaa syytä purkaa ja jonka ulkoasu tulee säilyttää. Pienet rakennuksen yleisilmeeseen vain vähän vaikuttavat tai palauttavat ulko-asumuutokset ovat mahdollisia.

Hirsikankaan alueelle kohdistuu uudessa asemakaavaluonnoksessa kaavamerkintä P-2 ja SR (Palvelurakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa leirintäkeskusta palvelevaa rakentamista.)

Seurakuntayhtymä katsoo, että tontin kaavamerkintä P-2 on tarkoituksenmukainen. Kaavamerkinnän lisämääräystä ”Alueelle saa rakentaa leirintäkeskusta palvelevaa rakentamista” tulisi tarkastella laajemmin.

Seurakuntayhtymä toteaa lausunnossaan, että kiinteistön tulevaisuuden osalta on tarkoituksenmukaista käyttää laajempaa harkintaa kaavamerkinnässä ja osoittaa alue väljemmin hyödynnettäväksi. Kaavamerkintä tulisi olla joustavampi ja monipuolisemman toiminnan mahdollistava, joka ei poissulje leirintäkeskustoiminnan ulkopuolista toimintaa. Seurakuntayhtymän kannalta kaavamerkintä vastaisi paremmin alueen käyttötarkoitusta, kun se muutettaisiin kuulumaan esim. alueelle saa rakentaa majoitus- ja kokoo

6.6.2023 07.20