Uutiset

Uutislistaukseen

Yhdistyvän seurakunnan nimeksi esitetään lausuntoesityksessä Lapinlahden-Varpaisjärven seurakuntaa

Seurakuntaneuvostot päättävät nyt siitä, minkälaisen lausunnon ne antavat Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin tekemästä aloitteesta yhdistää Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakunnat. Seurakuntaneuvostot antavat lausunnot myös seurakuntalaisten jättämistä yhdeksästä kannanotosta.

Seurakuntalaisia tiedotustilaisuudessa 1.2.2024 Varpaisjärven seurakuntatalolla

Lausuntoesitykset ovat molemmille seurakuntaneuvostoille Lapinlahdella ja Varpaisjärvellä hyvin samanlaiset. Taustalla on seurakuntien tiivis yhteistyö vireillä olevan seurakuntaliitoksen ympärillä, seurakuntalaisten ja työnyhteisöjen kuuleminen tiedotustilaisuuksissa molemmilla paikkakunnilla sekä seurakuntalaisten kannanotot.  

Lapinlahden seurakuntaneuvosto päättää lausunnosta 21.2.2024 ja Varpaisjärven seurakuntaneuvosto 19.2.2024.    

Lausuntoesityksissä puolletaan aloitetta seurakuntaliitoksesta 1.1.2025 alkaen 

Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakuntaneuvostoille tehdyissä lausuntoesityksissä kannatetaan seurakuntaliitosta 1.1.2025 alkaen selvityksen pohjalta. Aloitteen taustalla olevaa selvittäjä Timo Korhosen tekemää selvitystä pidetään paikkaansa pitävänä ja riittävänä perusteluna seurakuntajaon muuttamiselle.   

Varpaisjärven seurakuntaneuvoston lausuntoesityksessä nostetaan esille myös kolme merkittävintä perustetta seurakuntajaon muuttamiselle: 1) seurakunnan jäsenmäärän vähentyminen, 2) seurakunnan haastava taloudellinen tilanne ja 3) henkilöstön vähäinen määrä.   

Tuomiokapituli on aloitteessaan perustellut liitosta seuraavasti: Varpaisjärven seurakunnan liittäminen Lapinlahden seurakuntaan on kirkon tehtävän toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukainen ja muutos parantaa Varpaisjärven ja Lapinlahden seurakuntien ja Ylä-Savon seurakuntayhtymän toimintakykyä ja taloudellisuutta.   

Nimeksi molemmissa lausuntoesityksissä ehdotetaan Lapinlahden-Varpaisjärven seurakuntaa 

Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakunnan lausuntoesityksissä nimen perusteluissa nostetaan esiin molempien alueiden vahva omaleimainen paikallinen identiteetti ja hengellinen elämä, jota kotiseurakunta osaltaan ilmentää. Lausuntoesityksen mukaan Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakuntien yhdistyminen haastaa tämän identiteetin molemmilla paikkakunnilla. Lausuntoesityksissä yhdistelmänimi koetaan tärkeänä turvaamaan molempien alueiden identiteetin säilyminen. Seurakuntalaisten kannanotoissa yhdistelmänimeä on toivottu painokkaasti.    

Henkilöstön sijoittamista yhdistyvässä seurakunnassa käsitellään kevään aikana  

Huoli työntekijöiden sijoittumisesta kahdella alueella on noussut esiin seurakuntalaisten jättämissä kannanotoissa ja kuulemisissa tiedotustilaisuuksissa. Erityisesti musiikkityöstä ja kanttorin virasta on kannettu huolta Varpaisjärvellä. Seurakunnat voivat päättää itse työntekijöiden sijoittumisesta tekemällä etukäteen seurakuntaneuvostojen kesken sopimuksen virkojen ja työsuhteiden sijoittamisesta. Sopimusta valmistellaan seurakunnissa ja siitä päätetään keväällä, ennen kuin kirkkohallitus tekee lopullisen päätöksen yhdistymisestä. Mietittävänä on myös uuden seurakuntapastorin viran perustaminen, jossa yhtenä vastuualueena voisi olla Varpaisjärven alueen papin tehtävät. Viran perustaminen on seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston tehtävä.  

Tuomiokapitulin tekemän aloitteen hallinnollinen valmistelu kirkkohallitukselle on monivaiheinen   

Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kirkkohallitukselle tekemä aloite Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakuntien seurakuntajaon muutoksesta edellyttää laajaa valmistelua. Seurakuntalaisten kuuleminen ja kannanottojen jättäminen tuomiokapitulille on nyt tehty. Seuraavaksi Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakuntaneuvostot sekä kaikki muut Ylä-Savon seurakuntayhtymän alueen seurakuntaneuvostot antavat lausuntonsa aloitteesta, selvityksestä ja seurakuntalaisten kannanotoista. Tämän jälkeen yhteinen kirkkovaltuusto antaa oman lausuntonsa koko asiasta ja seurakuntaneuvostojen lausunnoista tuomiokapitulille.   

Kun lausuntokierros on toteutettu, tuomiokapituli toimittaa aloitteen kirkkohallitukseen. Lopullisen päätöksen kirkkohallitus tekee oman aikataulunsa mukaan, mahdollisesti huhti-kesäkuussa.   

Lapinlahden seurakunnan esityslista 21.2.2024 kokoukseenLinkki avautuu uudessa välilehdessä (domus.evl.fi)  

Varpaisjärven seurakunnan esityslista 19.2.2024 kokoukseenLinkki avautuu uudessa välilehdessä (domus.evl.fi)  

Infosivu Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakuntaliitoksesta (ylasavon.seurakunnat.fi)

Lisätietoja antavat:    

Lapinlahden kirkkoherra Lauri Jäntti, 040 5021439, lauri.jantti@evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä    

Varpaisjärven vt. kirkkoherra Matias Koponen, 050 331 1441, matias.koponen@evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Ylä-Savon seurakuntayhtymän hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

12.2.2024 16.38