Uutiset

Uutislistaukseen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätökset 29.2.2024

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli lausuntoesitystä Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakuntia koskevasta yhdistysmisaloitteesta.

Kokouksessa käsiteltiin lausuntoja Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin tekemään aloitteeseen Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakuntien seurakuntajaon muuttamisesta. Tuomiokapituli on pyytänyt yhteiseltä kirkkovaltuustolta lausuntoa tekemästään aloitteesta, selvittäjä Timo Korhosen tekemästä selvityksestä, seurakuntalaisten kannanotoista ja seurakuntaneuvostojen antamista lausunnoista.

Lausuntopyynnöt koskien aloitetta Varpaisjärven ja Lapinlahden seurakuntien seurakuntajaon muuttamista

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää lausuntoesityksenä yhteiselle kirkkovaltuustolle, että sillä ei ole mitään huomauttamista tuomiokapitulin tekemään aloitteeseen eikä selvittäjä Timo Korhosen tekemään selvitykseen koskien Varpaisjärven ja Lapinlahden seurakuntien seurakuntajaon muuttamista ja laajenevan seurakunnan nimen tulisi olla Lapinlahden – Varpaisjärven seurakunta.

Seurakuntalaisten kannanotot koskien aloitetta Varpaisjärven ja Lapinlahden seurakuntien seurakuntajaon muuttamisesta

Seurakuntalaisilla oli mahdollisuus jättää kirjallinen kannanotto aloitteesta tuomiokapitulille kaikissa Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakunnissa. Kannanottoja toimitettiin yhteensä 9 kpl. Kannanotoissa 1 ja 4 esitettiin toive/vaatimus Varpaisjärven seurakunnan kuoro- ja musiikkitoiminnasta sekä kanttorin viran säilymisestä. Kannanotoissa 2–3 ja 5–9 toivottiin Varpaisjärven nimen säilyvän seurakunnan nimessä. Nimivaihtoehtoina esitettiin seuraavia: Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakunta, Lapinlahden – Varpaisjärven seurakunta ja Lapinlahden Varpaisjärven seurakunta sekä Kaskikuusen seurakunta.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää lausuntoesityksenä yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan kannanotoista seuraavaa:

  • Kannanottojen 1 ja 4 osalta yhteinen kirkkovaltuusto toteaa tuomiokapitulin tavoin, että seurakuntaliitoksen ollessa vireillä seurakuntaneuvostot voivat vaikuttaa niissä mainittuihin asioihin tekemällä erikseen sopimuksen henkilöstön sijoittamisesta, ja että tällainen sopimus on valmisteilla.
  • Kannanottojen 2–3 ja 5–9 osalta yhteinen kirkkovaltuusto toteaa, että laajenevan seurakunnan nimessä toivottiin Varpaisjärvi nimen säilymistä, vastoin tuomiokapitulin aloitetta, jonka mukaan laajenevan seurakunnan nimenä on Lapinlahden seurakunta. Yhteinen kirkkovaltuusto kannattaa laajenevan seurakunnan nimeksi Lapinlahden – Varpaisjärven seurakunta.

Seurakuntaneuvostojen lausunnot koskien aloitetta Varpaisjärven ja Lapinlahden seurakuntien seurakuntajaon muuttamisesta

Tuomiokapituli on pyytänyt Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteiseltä kirkkovaltuustolta lausuntoa myöskin Ylä-Savon seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostojen antamista lausunnoista.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää lausuntoesityksenä yhteiselle kirkkovaltuustolle, että seurakuntaneuvostojen lausuntojen perusteella Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakuntajaon muuttamista pidetään kaikissa lausunnoissa perusteltuna ja hyvänä. Yhteinen kirkkovaltuusto toteaa, että tältä pohjalta on hyvä lähteä seurakuntamuutokseen. Seurakuntalaisten kannanotoissa uuden laajenevan seurakunnan nimestä on esitetty useita mielipiteitä ja näihin seurakuntaneuvostoissa on otettu kantaa. Yhteinen kirkkovaltuusto kannattaa laajenevan seurakunnan nimeksi Lapinlahden – Varpaisjärven seurakunta.

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää lausuntojen antamisesta kokouksessaan 12.3.2024. 

Iisalmen seurakuntaan perustetaan lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan virka

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lakkauttaa lähetyssihteerin viran ja perustaa tilalle lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan virka. Jari Nousiainen siirtyy uuteen perustettavaan virkaan.

Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 29.2.2024 (domus.evl.fi)

Lisätietoja: hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 733 5211, katariina.bergbacka@evl.fi

1.3.2024 07.56