Uutiset

Uutislistaukseen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston päätökset 12.3.2024

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti mm. johtosäännön muutoksista, ylitysoikeuksista vuoden 2023 budjettiin, sekä lausunnoista Lapinlahden ja Varpaisjärven yhdistysmisaloitteesen liittyen. 

Graafisessa kuvassa kuuden seurakunnan pääkirkkojen tornit ja puheenjohtajan nuija.

Palvelualueiden johtosäännön muutokset hyväksyttiin 

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti hyväksyä palvelualueiden johtosäännön muutokset. Muutoksien taustalla on viranhaltijoiden keskinäisen työnjaon muutokset mm. esihenkilötehtäviin liittyen. Palvelualueen johtosääntöön lisättiin myös viestintäpäällikön tehtäväkokonaisuudet.  

Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi ylitysoikeuksia vuoden 2023 talousarvioon  

Rantalan pappilan kunnallistekniikan rakentamiskuluille 14 000 lisämäärärahaa 

Rantalan pappilan kunnallistekniikan rakentamiselle myönnettiin 14 000 € lisämääräraha. Rantalan alueella kunnallistekniikan rakentamisen kulut on jaettu maankäyttösopimuksen mukaisesti Iisalmen kaupungin ja seurakuntayhtymän kesken. Aiemmissa laskelmissa ei ollut huomioitu, että Kertunkujan kustannukset kuuluvat kuitenkin kokonaan maanomistajana seurakuntayhtymälle. Kokonaisuutena Rantalan Pappilan investointimeno on 101.901,22 euroa. 

Hautaustoimelle myönnettiin 82 760 euron ylitysoikeus 2023 määrärahoihin  

Haudankaivukustannukset ylittyivät n. 30 000 euroa. Haudankaivumaksut eivät vastanneet kohonneita urakointikustannuksia. Kohonneisiin alueiden kunnossapitokustannuksiin vaikutti myös varsin runsasluminen talvikausi. Kunnossapidettäviä alueita on paljon ja myös siellä urakointikustannukset ovat nousseet. Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden menot ylittyivät n. 40 000 eurolla. Syynä olivat Pielaveden hautausmaan hoitamattomien hautojen kivien poisto ja Varpaisjärven hautausmaan kuusiaidan uusiminen. Ennakoimattomia menoja toi myös ilkivallasta johtuvat laiterikot ja Kangaslammin hautausmaan ympäristölupa-hankkeen kulut.  

Yleishallinnolle myönnettiin 49 527 euron ylitysoikeus 2023 määrärahoihin 

Yleishallinnon ylitys johtui ennakoitua suuremmista ICT-palveluiden, työterveyshuollon ja työpaikkaruokailujen kuluista.  

Yhteinen kirkkovaltuusto antoi lausuntonsa koskien aloitetta Varpaisjärven ja Lapinlahden seurakuntien seurakuntajaon muuttamisesta 

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt lausuntoa yhteiseltä kirkkovaltuustolta aloitteesta Varpaisjärven ja Lapinlahden seurakuntien seurakuntajaon muuttamisesta, selvittäjä Timo Korhosen tekemästä selvityksestä sekä seurakuntalaisten kannanotoista. Lisäksi yhteiseltä kirkkovaltuustolta on pyydetty lausunto seurakuntaneuvostojen antamista lausunnoista. 

Lausunto aloitteesta ja selvityksestä 

Yhteinen kirkkovaltuusto toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole mitään huomauttamista tuomiokapitulin tekemään aloitteeseen eikä selvittäjä Timo Korhosen tekemään selvitykseen koskien Varpaisjärven ja Lapinlahden seurakuntien seurakuntajaon muuttamista. Laajenevan seurakunnan nimenä tulisi olla Lapinlahden – Varpaisjärven seurakunta.  

Lausunto seurakuntalaisten kannanotoista 

Tuomiokapitulille saapui määräaikaan (5.2.2024 klo 23.59) mennessä yhdeksän kannanottoa. Kannanotoissa 1 ja 4 esitettiin toive/vaatimus Varpaisjärven seurakunnan kuoro- ja musiikkitoiminnasta sekä kanttorin viran säilymisestä. Kannanotoissa 2–3 ja 5–9 toivottiin Varpaisjärven nimen säilyvän seurakunnan nimenä. Nimivaihtoehtoina esitettiin seuraavia: Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakunta, Lapinlahden - Varpaisjärven seurakunta ja Lapinlahden Varpaisjärven seurakunta sekä Kaskikuusen seurakunta. 

Kannanottojen 1 ja 4 osalta yhteinen kirkkovaltuusto toteaa tuomiokapitulin tavoin, että seurakuntaliitoksen ollessa vireillä seurakuntaneuvostot voivat vaikuttaa niissä mainittuihin asioihin tekemällä erikseen sopimuksen henkilöstön sijoittamisesta, ja että tällainen sopimus on valmisteilla.  

Kannanottojen 2–3 ja 5–9 osalta yhteinen kirkkovaltuusto toteaa, että laajenevan seurakunnan nimessä toivottiin Varpaisjärvi nimen säilymistä, vastoin tuomiokapitulin aloitetta, jonka mukaan laajenevan seurakunnan nimenä on Lapinlahden seurakunta. Yhteinen kirkkovaltuusto kannattaa laajenevan seurakunnan nimeksi Lapinlahden - Varpaisjärven seurakuntaa. 

Lausunto seurakuntaneuvostojen lausunnoista  

Lausuntoja antoivat kaikki viisi seurakuntayhtymän seurakuntaa.  

Yhteinen kirkkovaltuusto toteaa lausunnossaan, että seurakuntaneuvostojen lausuntojen perusteella Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakuntajaon muuttamista pidetään kaikissa lausunnoissa perusteltuna ja hyvänä. Yhteinen kirkkovaltuusto toteaa, että tältä pohjalta on hyvä lähteä seurakuntamuutokseen.  

Seurakuntalaisten kannanotoissa uuden laajenevan seurakunnan nimestä on esitetty useita mielipiteitä ja näihin seurakuntaneuvostoissa on otettu kantaa. Yhteinen kirkkovaltuusto kannattaa laajenevan seurakunnan nimeksi Lapinlahden - Varpaisjärven seurakunta. 

Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja 12.3.2024 (domus.evl.fi)Linkki avautuu uudessa välilehdessä 

Lisätietoja: hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 733 5211, katariina.bergbacka@evl.fi 

13.3.2024 15.00