Uutiset

Uutislistaukseen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätökset 23.4.2024

Kuusi kirkkosilhuettia ja puheenjohtajan nuija pinkillä pohjalla.

Leirikeskustyöryhmän jäsenistöä täydennettiin

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi ja päivitti leirikeskustyöryhmän jäseniä. Leirikeskustyöryhmään valittiin nyt nuorisotyönohjaaja Tea Kemppaisen Sonkajärven seurakunnasta, nuorisotyönohjaaja Satu Krogeruksen Iisalmen seurakunnasta ja seurakuntapastori Anne Pulkan Iisalmen seurakunnasta.

Leirikeskustyöryhmään kuuluu jo aiemmin valitut nuorisotyönohjaaja Jouni Vuorijärvi Iisalmesta (puheenjohtaja), nuorisotyönohjaaja Jaana Kiukkonen Pielavedeltä, nuorisotyönohjaaja Tuuli Mäkilä Lapinlahdelta ja Iisalmen seurakunnan johtava diakonianviranhaltija Tanja Reinikainen sekä talouspäällikkö Marko Ropponen ja kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkkö.

Ylä-Savon seurakuntayhtymässä toimii leirikeskustyöryhmä, jonka tehtäviin kuuluu leirikeskusvuorojen jakaminen vuosittain, leirikeskustoiminnan kehittäminen käyttäjiltä tulleen palautteen perusteella ja lausuntojen antaminen leirikeskusten käyttöön ja tulevaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Tuntiveloituksella tehtävien rakennusten korjaus- ja kunnossapitotöiden sopimuskumppanit valittiin

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti valita tuntiveloituksella tehtävien rakennusten korjaus- ja kunnossapitotöiden sopimuskumppaneiksi aikavälille 1.5.2024–30.4.2026 neljä (4) kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta tehnyttä yritystä paikkakunnittain. Yhteinen kirkkoneuvosto valtuutti myös kiinteistöpäällikön allekirjoittamaan hankintasopimukset, valitsemaan sopimuskumppaneista toimeksiannon saajat tapauskohtaisesti sekä päättämään mahdollisesta option käytöstä. Tarjouspyyntö on julkaistu hankintailmoituskanava Hilmassa 19.2. ja tarjoukset tuli jättää 26.3.2024 klo 12:00 mennessä. Tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä 6 kpl.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi ympäristöohjelman vuosille 2024 - 2028

Ympäristöohjelma toimii ohjenuorana Ylä-Savon seurakuntayhtymän ympäristötyölle ja työkaluna ympäristöasioiden hoidon jatkuvan parantamiseen. Ohjelma sisältää yhtymän ympäristöstrategian sekä ympäristötavoitteet, jotka on asetettu sisäisen ympäristökatselmuksen ja siinä havaittujen kehitystarpeiden pohjalta. Tavoitteet ovat toimenpiteitä, joiden avulla pyritään kehittämään yhtymän toimintoja ympäristöystävällisempään suuntaan. Ympäristöohjelmassa määritellään myös tavoitteiden toteutusvastuu, tavoiteaikataulu sekä toteutumisen seurantatavat. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain toimintakertomuksessa.

Seurakuntayhtymän ympäristötyö tähtää ympäristödiplomin avulla kirkon hiilineutraaliuteen 2030. Tähän tavoitteeseen pyritään koko henkilöstöä sitouttavalla ympäristöohjelmalla, jota diplomin uusiminen ja saaminen edellyttää. Ympäristödiplomi uusimisen valmistelut ovat pitkällä ja auditointi tapahtuu toukokuun alussa.

Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja 23.4.2024. (domus.evl.fi)

Lisätietoa:

Ylä-Savon seurakuntayhtymän hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi

24.4.2024 08.21