Uutiset

Uutislistaukseen

Mansikkaniemen kaavaehdotuksesta lausunto

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui tiistaina 14.8.2018 käsittelemään mm. seurakuntien yhteisiä virkoja, Sonkajärven kirkkoherran virkaa koskevia lausuntoja,  Mansikkaniemen kaavaehdotusta ja Sonkajärven pappilan myyntiä.


Mansikkaniemen alueen asemakaavasta on laadittu kaksi kaavaluonnosta, jotka poikkeavat toisistaan pääosin uuden koulun sijoittumispaikan suhteen. Vaihtoehdossa 1. uusi koulu sijoittuu Ouluntien ja Vanhan Kainuuntien muodostaman risteysalueen tuntumaan, peltoalueen laitaan. Vaihtoehdossa 2. uusi koulu sijoittuu Koljonvirrantien ja Naulalammen väliselle peltoalueelle. Muilta osin kaavaluonnokset mukailevat pitkälti toteutunutta ympäristöä ja käyttöä alueella.

Iisalmen kaupungille esitetään, että koulun henkilökunnan paikoitusalueen sijaintia harkitaan siten, että kokonaisuudesta tulee toimiva. Kaavassa tontin on oltava riittävän kokoinen mahdollistamaan mahdolliset laajennukset Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskukselle ja pysäköintitilaa on oltava riittävästi joko nykyiselle P-alueelle tai muualle välittömään läheisyyteen sijoitettuna. Nykyinen P-alueen kapasiteetti tulee säilyttää. Rantasauna tulee merkitä kaavaan.

Sonkajärven kirkkoherranviran lausunnot

Sonkajärven seurakunnan kirkkoherra Helena Nykänen on irtisanoutunut kirkkoherran virasta ja virka tulee avoimeksi 1.1.2019. Tuomiokapituli pyysi Sonkajärven seurakuntaneuvostolta lausunnon kirkkoherran viran julistamisesta. Seurakuntaneuvosto toteaa 2.8. lausunnossaan, että virka julkistetaan haettavaksi välillisillä vaaleilla eli seurakuntaneuvoston kautta.

Koska Sonkajärven seurakunta kuuluu Ylä-Savon seurakuntayhtymään, tuomiokapituli on varannut yhteiselle kirkkoneuvostolle mahdollisuuden antaa lausunto talouden ja hallinnon puuttumiskynnyksistä Sonkajärven seurakunnan osalta. Kirkkoneuvosto antoi pyydetyn lausunnon yhtymän taloudellisesta tilanteesta.

Lastenohjaajien virkoja yhdistetään

Varpaisjärven ja Lapinlahden seurakuntien välillä on laadittu sopimus, jonka mukaan Varpaisjärven lastenohjaaja Senja Stedt hoitaa 1.8.2018 alkaen 50 % työajastaan Lapinlahden seurakunnassa. Samalla Lapinlahden seurakunnassa ei täytetä toista kokoaikaista lastenohjaajan työsuhdetta. Näin saadaan kokonaisuutena säästöjä henkilöstökustannuksiin. Järjestelyn myötä Stedtin tehtävänkuva muuttuu. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, Varpaisjärven seurakuntaneuvoston esityksen mukaan, että lastenohjaajan tehtävänkuvausta ja palkkausta muutetaan vastaamaan tehtäviä.

Sonkajärven pappila esitetään myytäväksi

Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään, että Sonkajärven pappila n. 0,7 ha:n tontteineen ja rakennuksineen myydään Johanna Loposelle hintaan 68.000 euroa. Kohteesta saatiin kaksi tarjousta. Kohde on ollut myynnissä nettihuutokaupalla ja viimeiseksi lehti-ilmoituksella.

Pöytäkirja löytyy verkosta: yhteinen kirkkoneuvosto 

Lisätietoja,

Ylä-Savon seurakuntayhtymä, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi

15.8.2018 07.59